top of page

Интересите ми са разностранни - от тенис на корт, през дипломация и международни отношения, политика, финансови пазари, винопроизводство и сомелиерство. Обичам да чета биографии, чуждестранни журналистически издания- вестници и списания. В личностен план се стремя към откритост и уравновесеност, тренирам се да бъда по-добър човек за себе си и за околните.

Вярващ в чудеса застъпник за социално равенство попаднал в корпоративна среда, активен доброволец към организации, работещи с хора, търсещи убежище, жертви на насилие и трафик с икономическо и хуманитарно образование, говорещ малко, но достатъчно арабски език, че да успява да докара усмивка на лицето на хора, загубили дом и родина, притежател на голяма уста - гаранция за начало на продуктивен диалог, или големи неприятности.

Завършила магистратура по “Мениджмънт на социалните дейности” в Софийски университет, моден експерт и инструктор, с интереси в областта на модата, фотографията, хореографията и сценаристиката.

Дипломиран магистър "Управление на човешките ресурси“, с над 10 годишен корпоративен опит. Хобито ми е дигиталният маркетинг. Опитът ми до този момент ме е научил, че знае ли една организация точната причина, поради която съществува, започва да вдъхновява и изгражда лоялност, обвързвайки причината с  нейните ценностите и вярванията, както и с тези на нейните служители.

​Професионалният ми път започна с Философията, премина през модата и завърши с Авиацията. Автор и организатор на редица модни спектакли, както и на професионални школи за обучение на фотомодели и манекени. С дългогодишен опит в областта на Авиацията. Най-голямото прозрение от годините прекарани в пътувания е, че нямаме основателна причина да се оплакваме. Пътувайки в страни от “Третия Свят”, се сблъсках с истинското лице на бедността и нищетата. Благодарна съм на шансът да се докосна до толкова много разнородни култури, което ме изгради като личност безвъзвратно.


Изпробвам смело различни инструменти за създаване на дигитално, визуално съдържание. Проследявам и проучвам темите, по които пиша и създавам авторски текстове и истории. ​


С удоволствие бих се посветила на всички каузи, свързани с правата на човека, правата на животните и необходимостта от хуманно отношение към тях, иновативни практики в образованието и неконвенционални методи на лечение.

Мога да работя с организации във Варна, София или навсякъде, където бих могла да допринеса с труда и експертизата си за определена кауза.