Емилия Илиева

Дигитален комуникатор

" Отношението и отговорността изграждат доверие.

Йоана Стоянова

Дигитален комуникатор

" Емпатия, искреност, задълбоченост и плавен ритъм.

Кристина Йорданова

Дигитален комуникатор

" Промяната се случва чрез добрия пример

Галина Кацарска

Дигитален комуникатор

" Вярвам в хората с големи сърца.

Снежана Борисова

Дигитален комуникатор

" Коректност, точност,търпение, постоянство и не се отказвам

Йоанна Иванова

Дигитален комуникатор

" Непостижими мечти не съществуват

Сирма Грозева

Дигитален комуникатор

" Автентичност, толерантност, проникновеност, честност,човешки права,справедливост

Ралица Друмева

Дигитален комуникатор

" If you change the way you look at things, things you look at change

Digicoms2 #7.png