top of page

Нашата кауза е да осигурим необходимите ресурси, знания и умения у всяка организация да се справя успешно с дейности като фондонабиране, комуникации, организационни промени и финансов мениджмънт.

WE DRIVE YOU TO IMPACT

Включете се в нашия mail list,

за да получавате новини от нас?