top of page

Нашата кауза е да осигурим необходимите ресурси, знания и умения у всяка организация да се справя успешно с дейности като фондонабиране, комуникации, организационни промени и финансов мениджмънт.

WE DRIVE YOU TO IMPACT

Включете се в нашия mail list,

за да получавате новини от нас?

This video has been deleted.
logo 1.png

IVERSA даде началото на обученията за НПО и бе пътят към създаването на фондация Impact Drive

Impact Drive 

е създадена, за да отговори на нуждата на неправителствените организации от подкрепа за осигуряване на капацитет, необходим за постигане на независимост и устойчивост на организациите в работата им с общности в България.

НАШИЯТ ОТГОВОР НА КРИЗАТА

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ

Резервирай сега

 

с промокод together

bottom of page