• Dilyana Gyurova

Важно за всички платци на доходи през 2020 г.

Напомняме, че крайният срок за подаване на справките по чл.73, ал.1 и ал.6 за изплатените доходи през 2020 г. по извънтрудови правоотношения и трудови правоотношения е 1 март (тъй като 28 февруари е почивен ден).


Ако Вашата организация не е изплащала доходи по извънтрудови и трудови правоотношения, нямате задължение за подаване на информация към НАП.

25 преглеждания
  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

Impact Drive

info@impactdrive.eu

Sofia, Bulgaria

Включете се в нашия mail list, за да получавате новини от нас?