top of page
  • Снимка на автораЕмилия Илиева

Глас и образ на гражданските организации

В потока (потопа) от мнения и информация, най-голямото предизвикателство е да бъдем чути. Можем да се справим с правилната подкрепа и с обединяване на усилията.


На 8 юни 2022 г. в Jamba - Хъб на възможностите се състоя събитието „Глас и образ на гражданските организации“, организирано от Фондация „Импакт Драйв“.


На едно място се събраха специалисти от комуникационната сфера, които са доказали своето отношение и принос към гражданския сектор, и представители на различни неправителствени организации. На фокус бяха най-съществените въпроси по темата за комуникацията от/за гражданските организации. Разговорът беше модериран в два панела. Събитието бе открито от Теодора Иванова-Вълева, Изпълнителен директор на Фондация „Импакт Драйв“, и от Зара Ранчева, представител на „Български фонд за жените“.


Първият панел, озаглавен „Комуникация на каузи през погледа на експертите“, постави контекста на НПО комуникациите у нас и тенденциите за развитието им. Панелистите бяха:

Даниел Киряков, мениджър „Комуникации“ на Американска търговска камара и съосновател на Център за анализи и кризисни комуникации (ЦАКК);

Деяна Драгоева, Сдружение ВИА СИВИК, лектор и ментор в DigiComs;

Анна Кастрева, Tipping Point Strategies, DigiComs ментор.

А Теодора Иванова-Вълева модерира разговора, за да се превърне той в съществен и ключов материал за очертаване на практически подходи, които разкриват възможности за гражданските организации.

Подчертана беше съществената особеност при правенето на комуникации в днешно време, а именно пренасищането от информация и новини. Това създава предизвикателство пред организациите да достигнат до нови аудитории и постиженията им да бъдат чути от общество, което е изморено от потоците на разнородна информация.


„Тези организации, които наистина прокопават нови пътища, да направят крачка назад и с метафори да обяснят за какво става въпрос в работата им. Така, че каузите им да бъдат разбираеми.“ Деяна Драгоева


Характерна все още за част от гражданските организации е липсата на ясен образ и посока на работа, което ги превръща в аморфна маса, която няма как да изгради специфична аудитория, поради причината, че работи в различни сфери, без да достига задълбочаване и експертиза.

„Целевите групи да си събудят организациите. Групите да следват собствения си интерес. Ние да овластим хората, които са пряко в ситуацията и я познават добре, заинтересувани тя да се промени. Ние като експерти и мениджъри можем да ги подпомогнем - да управляваме организация, да създаваме общност, да комуникираме с тях и да ги водим.“ Деяна Драгоева


Изведоха се ценни съвети и насоки към всяка организация, която желае да развива не само комуникациите си, но и работата си:

- да се откроят/преразгледат мисията, целите и дейностите, а от там и целевите групи, към които организацията се обръща;

- езикът на общуване с всяка една група (директни ползватели на услуга/продукт/, донори и спонсори, доброволци, бизнес, политици и по-широка общественост) е различен и е нужно да бъде усвоен при създаването на комуникация;

- винаги да се имат предвид целите на общуване, подчерта Деяна Драгоева.

Важен аспект, за да бъде една организация успешна и разпознаваема сред обществото, е целенасочено да работи за създаването на името си като медия само по себе си. Медия, която образова, информира и ангажира. Това се случва чрез последователна и продължителна целенасочена работа за овладяване на каналите на комуникация и създаване на подходящо съдържание за всеки един от тях.

Анна Кастрева и Даниел Киряков подчертаха нуждата от обединяване между организациите като начин да се усили техния обхват и възможности.

„Липсва усещане за общност… Недоверието в институциите, медиите, в авторитетите в един момент прави неправителствените организации набутани в ъгъла - сами, ако са сами.“ Даниел Киряков


Даниел засегна и образователната дейност сред обществото като съществена за успехите на организациите.

Всички се обединиха зад голямата сила на неправителствените организации, идваща от непосредствения опит и необятния обем от истории, с които разполагат. Именно чрез споделянето им те могат да илюстрират резултатите от работата си, да ангажират и образоват, провокират и формират мнения.


„Това, че обществото разпозна НПО сектора като много мощен фактор за справяне с различни ситуации, като кризата с Украйна, е добре да се улови като вълна и да се доразвие.“ Анна Кастрева


На финала на модула призивът бе към намаляване на егото и осмеляване да се поиска помощ, подкрепа и обединение с другите в името на по-добрите резултати в работата за гражданите.


Вторият панел с тема „Решения за управление на комуникацията в НПО сектора“ бе модериран от Веселина Панайотова от Фондация „Импакт Драйв“. А нейни събеседнички бяха;

Йоана Колева, съосновател на JAMBA и управляващ председател на фондация „Сошъл фючър“

и

Теодора Иванова-Вълева, този път в ролята ѝ на основател на DigiComs.

В този панел се споделиха много практически истории от разработването на Jamba и модела DigiComs.

Jamba - предоставя възможности за повишаване на капацитета, овластяване и ангажиране на работа на хора с увреждания. В техния опит през годините са използвани разнообразни методи на комуникация, като при големите кампании известните личности и рекламни агенции са оказали ключова доброволческа работа в подкрепа на инициативите.

„Смятам, че всяка една рекламна агенция би го направила за кауза, в която повярва. Позитивите от една успешна кампания са за двете страни и за самата агенция. Много често виждаме агенции, които печелят награди, заради това, че са направили интересна комуникационна кампания за неправителствена организация. “

„За да можеш да подкрепяш основната си целева група неминуемо трябва да работиш с други, които могат да подкрепят дейността и работата ти, за да се постигнат и целите на организацията.“ Йоана Колева


Да се повиши капацитета на работещите в НПО сектора или да се подготвят нови кадри, които да са запознати с естеството на работа и нуждите на сектора за ефективна и успешна комуникация - с тази идея възниква проекта “DigiComs – гласът на организациите с мисия“. Фондация „Импакт Драйв“ разработва метод на обучение на дигитални комуникатори, които ще се заемат с комуникациите на организациите с мисия като по специфичен метод на работа.

Обучението полага основа от базисни знания за неправителствените организации и предлага знания за комуникациите в дигитална среда, като същевременно развива умения чрез постоянни практически задачи. Така завършилите курсисти могат да създават комуникационни стратегии, планове и да пристъпват към тяхното изпълнение, като познават спецификите на различните социални медии и други канали за комуникиране, съобразяват се с аудиторията и езика на общуване.

„Така както има микс за фондонабиране, съществува и т. нар. комуникационен микс, в който събираш на едно място както посланията, тона и езика, така и каналите на достигане. Има значение не само какъв език говориш, а и през кой канал на кого говориш.“ Теодора Иванова-Вълева


Проектът е насочен към млади жени, попадащи в уязвими групи, и цели да ги подпомогне в намирането на гъвкава работа. До момента основния курс са завършили два випуска, а току-що приключи и надграждащият про-курс за комуникиране при фондонабиране.

По проекта е подготвена и платформа, която свързва подготвените специалисти с неправителствените организации, които имат нужда от комуникационни услуги. Фондация „Импакт Драйв“ има готовност да откликва на запитвания, нужда от комуникатор или друг тип консултации, за да тече работата на НПО по-гладко и все по-мащабно.


Панелите приключиха с пожелание за отвореност, свързване и взаимопомощ между организациите с кауза. А разговорите между екипите на организациите продължиха и след това, за да се намерят общи решения и възможности за справяне с предизвикателствата, пред които всяка организация се изправя.


21 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page