top of page
  • Снимка на автораДеяна Драгоева

Дигиталните комуникатори на DigiComs са тук и готови за работа

В един виц се разказва за двама психолози, които седели на брега и гледали как някакъв човек се дави, пляска с ръце и бурно вика за помощ. Тогава единият констатирал: „Знаеш ли, този човек има проблем“, а другият му отвърнал: „Но поне говори за него!“.

От този виц има два извода – не винаги, когато говорим за проблемите си, провокираме действие у другите. И вторият – проговаряме, дори крещим, едва, когато почваме да се давим. В тази метафора могат да се открият много прилики с действителната работа на гражданските организации по отношение на комуникацията. Разликите оставяме на вас, защото има и много добри примери за обратното (иначе всички уязвими групи дружно да се бяха удавили досега).

И така – кое е слабото място на организациите с кауза? Диагностиката, водеща до правилния отговор, правим по симптомите. Снемаме анамнеза - работим здраво в организацията, претоварени сме, но продължаваме, защото вярваме искрено, че каузата си заслужава. Опитваме по всякакъв начин да задържим мотивиран екипа, помагаме, борим се за промяна. Изтощително е. Не усещаме подкрепа и разбиране в обществото, проблемите, огромни за нас, са невидими в публичното пространство. Ние сме толкова наясно какво точно трябва да се промени, но тези, от които зависи това, се интересуват от друго и хич и не ни забелязват. Работим „на мускули“, защото каузите се финансират с проекти, дарители, спонсори и доброволен труд, а това отнема толкова време да убедиш съмишленици и ангели-дарители да помагат дългосрочно…

И пак е време за виц, че стана мрачна картина. Знаете ли какво казала едната патерица на другата? „Май нещо куца между нас!“

И за да не куца нищо между проекти, кампании и каузи, ни трябва стабилна опора. Толкова стабилна, че да не подава при здравите ритници, които гражданските организации непрекъснато получават (не заради друго, а заради това, че работят по най-деликатните и поляризиращи общественото мнение проблеми и групи, в политически нестабилна среда, с лимитиран бюджет, и носят последиците от негативни практики, свързани с лобита и мрежи).

Стигнахме и до „слабото място“ на гражданските организации. (Дигиталната) комуникация.

Защо са тези скоби? Защото дигиталното е продължение на реалната комуникация, иначе би било доста шизофренно.

Факт. Има ли те онлайн – значи съществуваш, откриваем си, и действаш (поне в повечето случаи). Няма ли те дигитално – няма те в света. А днешният свят е дуален, комбинация от реално и виртуално. Дигиталното валидира реалното. Събира, форматира, брандира, популяризира и запечатва в онази дигитална памет, чрез която се предава опитност, знание, въздействие.

Всичко това добре осъзнават представителите на различни над 30 граждански организации, обединени в РАВНИ БГ, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др. За тях комуникацията е инструмент, без който е немислимо да реализират дейностите си, да прокарат идеите си, да подпомагат онези, с които и заради които работят (доста често с драматични съдби), да ангажират съмишленици и да извоюват и пазят изконните човешки права.

Но работи ли добре този така нужен инструмент – дигиталната комуникация?

В рамките на срещата на обединението „РАВНИ БГ“, на 14 май 2021 г., ги провокирахме с вълнуващо преживяване, наречено DigiComs. Зад него стоят сдружение ВИА СИВИК, фондация ИМПАКТ ДРАЙВ, с финансовата подкрепа на Български фонд за жените.

Представихме им модела DigiComs за обучение на дигитални комуникатори, специалисти в НПО сектора, готови да се внедрят в реалната работа на гражданските организации и да им помогнат да развият стратегическата си комуникация така, че да постигнат максимален ефект за каузите си. Представителите на „РАВНИ БГ“ припознаха реално решение, с което не само да станат видими и разпознаваеми, но и да разказват историите на хората, с които и заради работят, да придадат лице на проблемите в обществото, и по този начин да постигнат реална социална промяна. Вижте цялото представяне на модела на DigiComs.

На срещата бяха представени част от обучените дигитални комуникатори от първото пилотно реализирано обучение DigiComs, които развиха базови знания и умения за комуникиране на каузи и активизъм. Младите жени и момичета с разнообразен профил и опит преминаха интензивната обучителна програма и успешно се справиха с не леката финална задача, базирана на реални казуси и комуникационни активности. Те с лекота общуваха с представителите от гражданския сектор, предразположиха ги да споделят това, което е проблем по отношение на комуникацията, обсъждаха възможности и стратегии.

Някои от комуникационните проблеми, които споделиха с тях представителите на организациите, бяха свързани с вътрешната комуникация, в екипа, доброволците, членовете, които би следвало да имат споделена визия и общо разбиране за смисъл, кауза, ценности и цели. Не малко са и проблемите на практическо ниво – със създаването на грамотно и смислено съдържание, в достъпна форма и разпространението му през разнообразни канали. Търсят се непрекъснато идеи за креативен начин за ангажиране и популяризиране на организациите, за провеждане на кампании, събития, застъпничество. Споделиха се и трудностите, които се срещат, свързани с обществено неглижиране на важни проблеми като насилието над жените например, липсата на интерес от страна на медиите към работата на гражданските организациите, негативизмът и неразбирането, предразсъдъците и най-вече – липсата на финансова подкрепа за устойчивост на резултатите. С това те потвърдиха колко е важно да се изгради публичен имидж, да се направи видима работата им, да се разказва непрекъснато за онази част от обществото, обезвластена и безгласна, на която са се отдали да помагат и подкрепят.

Събитието е заключително за проект DigiComs

и целеше създаване на мрежа

от контакти, представяне на обучените дигитални комуникатори и промотиране на обучителната възможност, от която в бъдеще ще могат да се възползват и екипите на гражданските организации. За тях може да се създаде специален дизайн на обучение, отговарящо на реалните им потребности, за да могат самите те по-успешно да си комуникират работата.

DigiComs продължава мисията си и подготвя второ издание на обучението (от есента на 2021), в което отново ще могат да се включат млади жени, момичета и всеки, които би искал да се развива като дигитален комуникатор за НПО сектора и припознава това като своя кариерна ориентация и шанс за включване на пазара на труда.

А в НПО сферата има крещяща нужда от професионални комуникатори, които не само владеят дигиталните инструменти, но разбират смисъла, духа и споделят идеите на организации, зад които стоят истински добри каузи.

И да, дигиталният комуникатор на DigiComs е нещо като универсален боец, защото за да си истински добър трябва да познаваш инструментите, с които можеш да водиш никак не леки битки.Ако искате да обучим екипа на вашата организация и да подобрим (дигиталната) комуникация, или да решим друг комуникационен проблем – ще създадем програма, специално за вас и нуждите ви. Свържете се с нас!

Comments


bottom of page