top of page
  • Снимка на автораТеодора Иванова

Стартираме продължението на DigiComs

Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда


Impact Drive стартира в партньорство със сдружение Виа Сивик продължение на работата за изграждане на социален бизнес модел за дигитални комункатори в услуга на гражданския сектор. В рамките на настоящия проект ще бъде създадена на специализирана обучителна програма, целяща да подготви компетентни специалисти в областта на дигиталната комуникация с акцент върху комуникирането на каузи и работа в гражданската сфера и ще бъде проведено пилотно обучение.Дизайнът на мултидисциплинарната програма се базира на принципите на добрата журналистическа практика, ПР подходи, дигитален маркетинг, управление на социални мрежи и т.н., насочен е към разширяване на хоризонта относно комуникирането от позицията на гражданските организации. Обучението ще е насочено към момичета и млади жени (18-35 г.), които:

  • са в уязвимо положение (поради заболяване или увреждане, отдалеченост от градски центрове, самотни майки, етническа, религиозна или друга форма, която е причина за дискриминация; жени, грижещи са близки със заболяване или увреждане и др.)

  • търсят начин да съвместят следване (висше образование) и работа

  • са в отпуск по майчинство или отглеждане на дете или такива, които искат да продължат да отглеждат децата си по-дълго време

То ще е логически структурирано, практически ориентирано, с активна интеракция между участници, обучители и експерти. За да осигурим достъпност и участието на момичета и жени от цялата страна, обучението ще е изцяло онлайн, а обратната връзка, задачите, тестовете и допълнителните ресурси ще подпомогнат участниците реално да прилагат знанията в практика. На финала, те ще са натрупали портфолио, което би могло да им отвори път към професионална реализация в гражданския сектор. Очакваме обучението да се проведе, в продължение на малко над 2 месеца в периода декември 2020-февруари 2021 г.


Ролята на дигиталния комуникатор в една организация е да изгражда и поддържа дигиталния профил и имидж на организацията и нейното присъствие в онлайн средата, да насища информационния поток със съдържание, подпомагащо прокарването на послания, отстояването на каузи и граждански инициативи. Той изгражда „медийния скелет“ на организацията, оформя плътта и визията, поддържа „кръвообращението“ през социалните мрежи и генерираните общности, за да е видима дейността, ясни посланията, устойчиви резултатите и силно демократичното общество.

През март 2021 г. ще проведем форум, на който ще срещнем успешно завършилите обучението участнички с работещи организации от гражданския сектор и техните каузи като така ще предоставим възможност нетуъркинг и обмяна на идеи. Форумът ще обсъди въпроси от интерес за гражданските организации като подобряване образа на НПО в обществото и ангажиране на гражданите (особено младежите) със социални и екологични теми; модерни методи за комуникация и активизъм в дигиталната среда, подставяне на цели и планиране на комуникациите и др. Освен лекционна част, форума ще има и интерактивна, която ще комбинира различни форми на представяне на постигнато от участничките в курса и активно свързване и ангажиране с гражданските организации и дълготрайното им сътрудничество за прилагане на придобитите знания и умения.


Вижте повече https://www.impactdrive.eu/digicoms2

За информация:

0898496132

Теодора Иванова-Вълева

18 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page