• Александър Николов

Тенденции в работата на организациите с нестопанска цел за 2022

Дори в началото на 2022 г. можем да кажем, че живеем в непредвидими времена. Организациите с нестопанска цел най-често са на първа линия при следващите една след друга кризи. Ако трябва да подчертаем една основна тенденция - то това е тази. В Impact Drive проследяваме редица тенденции, които ще оказват значително влияние върху управлението и развитието на организациите с мисия през 2022 г..

Една от тях е силно нарастващото значение на социалните мрежи, тъй като те се превърнаха в постоянна част от обществото ни днес, особено в живота на младите хора, и влиянието им продължава да расте все повече с всеки изминал ден. Използването на различни дигитални платформи и приложения е много полезно за организациите, тъй като всяко едно от тях таргетира и се използва за различен вид демографски групи. Други подчертани технологични тенденции са използването на смартфони и предимствата на текстовите съобщения, когато става дума за дарения. Приложимостта на съдържанието за четене на мобилни устройства трябва да стане приоритет за нестопанските организации, за да се улесни дарителството.

Същевременно набирането на средства следва да е персонализирано, отчитайки характеристиките на поколенията, за да могат НПО да създадат връзка с дарителите си и по този начин да градят лоялни последователи. Днес филантропията има нужда да се дигитализира. Дигитализацията осигурява лесен достъп до комуникация и дава възможност за бързи дарения. Сравнително нов и специфичен вид онлайн дарения е този чрез социалните мрежи като Facebook Fundraisers. Бързо променящите се реалности, налагат когато става въпрос за набиране на средства, организациите да са подготвени с адекватни мерки в случай на криза. Онлайн даренията ще бъдат полезни по време на криза, но за да бъдат ефективни, НПО трябва да планират предварително и да подготвят резервен план за своите фондонабирателин кампании. Тенденция има и при корпоративните дарения, които се увеличават и НПО екипите трябва да обърнат внимание на това. Партньорствата с корпорации ще дадат на гражданските организации възможност да увеличат своя обхват, средства и брой донори, като споделят с бизнеса ресурсите, с които разполагат.

И накрая, доброволчеството е от голямо значение за НПО и хората, които желаят да даряват време и знания, не трябва да бъдат пренебрегвани по никакъв начин. Ето защо организациите с нестопанска цел трябва да се съсредоточат върху популяризирането и поддържането разнообразни и хибридни събития, в които хората да могат да участват, както намерят за добре – присъствено или дистанционно.


1. Технологиите


Социални мрежи:

9 от 10 души с достъп до Интернет днес използват социалните мрежи. Едно от най-добрите решения за нестопанските организации е да обърнат внимание на развитието си в социалните мрежи и да се ангажират проактивно с непрекъснато нарастващата аудитория, която ги използва. Споделянето, маркетингът и популяризирането стават все по-лесни с най-новите форми и актуализации на социалните мрежи. НПО практиците могат да използват социални мрежи, за да се свържат с цялата глобална аудитория или могат да се насочат само към определени групи хора, ако предпочитат. Различните социални мрежи могат да изпълняват различни задачи и са полезни по повече от един начин.

Социалните мрежи са място, където:

 • Споделяте фрагменти от своята история чрез видеоклипове и изображения

 • Популяризирате кампании за даряване (фондонабиране)

 • Показвате доброволците си в действие

 • Представяте каузата и работата си на последователите си

 • И не забравяйте, използвате хаш-тагове!

Създаването на комуникационен план, днес е от ключово значение. От една страна искате вашите съобщения да бъдат последователни и синхронизирани във всички платформи, а от друга адаптирането на вашата публикация към специфичните силни страни на всяка платформа ще увеличи ангажираността към публикуваното съдържание. Impact Drive реагира на тези нужди като разработи DigiComs - модел който създава дигитални комуникатори за организациите с мисия.

Социалните мрежи през последните години са пространство, където социални движения се раждат и се популяризират. Това се отнася конкретно за т.н. поколение Z (Gen Z), чиито членове са отгледани изцяло в ерата на Интернет и за чийто живот може да се каже без колебание, че социалните мрежи са от съществено значение. Тъй като Gen Z в момента навлиза в работната сила, гражданските организации трябва да се съсредоточат върху начините за лесно свързване с тях, както и да инвестират време и усилия в социалните мрежи.

Най-известните платформи за социални мрежи, които нестопанските организации е хубаво да използват в момента, са Facebook, Instagram и Tik-Tok. Facebook е най-широко използваната от трите - приблизително 2.9 милиарда души го използват ежемесечно и той предлага страхотни възможности за популяризиране на събития и благотворителни организации. Той обаче не е предпочитан от по-младите поколения. Instagram е по-популярен сред хората под 30 години, като в същото време 37% от възрастните в САЩ използват приложението. Чрез снимки, видеоклипове и истории НПО могат лесно да споделят информация или новини, както и да събират подкрепа за различни инициаиви/благотворителни организации. Tik-Tok е платформа, използвана основно от Gen Z. Тя набра популярност през последните две години и все още е силна и през 2022 г., с около 37 милиона членове на Gen Z, използващи приложението ежедневно. Tik-Tok е платформа, която се използва главно за развлекателни цели, но НПО могат да открият, че това е добро пространство за споделяне на мисли по важни въпроси и получаване на подкрепа за проекти или движения.


Други изгряващи технологии:

Смартфоните днес са всичко. Целият живот на определени хора е в тях и НПО практиците трябва да помнят това. До 2022 г. около 271 милиона хора само в Съединените Щати използват смартфони. На организациите днес се налага да прегърнат мобилните устройства, за да спечелят от многото предимства на смартфоните - дарения през телефона, мобилна регистрация на доброволци и комуникация по имейл. Тези методи за мобилна комуникация и участие са много по-лесни от извършването на същата работа на компютър или на хартия.

Текстовите съобщения не трябва да се пренебрегват от организациите с нестопанска цел, когато става въпрос за споделяне на информация или комуникация с клиенти. 99% от текстовите съобщения биват отваряни, а 97% от тях се отварят в първите 15 минути, след получаване. Това е чудесен начин за комуникация с хора, бърз и ефективен, като предоставя и други възможности, като дарение чрез SMS. Българският Дарителски Форум показва, че в България през 2020 г. са дарени 2 575 483 лв. чрез DMS на 270 различни благотворителни организации. Приблизително 55% от даренията са направени чрез SMS от мобилни телефони.

Удобството за мобилни устройства е изключително важно днес. Все повече нестопански организации гарантират, че тяхното съдържание и форми за дарения са удобни за мобилни устройства. Хората трябва да могат лесно да правят дарения онлайн чрез телефонни приложения като Apple/Google Pay. Удобството за мобилни устройства има много повече предимства, включително бърза регистрация на доброволци, особено в случаи на спешност и криза. Съдържанието, което се изпраща чрез имейли, също трябва да бъде удобно за мобилни устройства – връзките и изображенията трябва да се показват нормално и правилно, когато се отварят от имейл на телефон. Не на последно място са видеоклиповете. НПО трябва да свързват видеоклипове в Youtube със своите сайтове и да се уверят, че те могат да бъдат отваряни без проблем. Това носи голям плюс за организацията, тъй като хората гледат средно 30 минути видеоклипове на ден и според Yans Media, през 2021 г. между 57 и 75% от всички видеоклипове са гледани през мобилен телефон.


2. Набиране на средства и филантропия


Персонализирано фондонабиране:

Персонализираното дарителство е пътят на поколенията Gen Y и Gen Z. Персонализираната комуникация е инструмент, който организациите с нестопанска цел могат да използват за по-добро представяне. В бизнеа със сигурност, клиентът е много по-вероятно да закупи продукт, ако се почувства ангажиран по някакъв начин. Набирането на средства трябва да бъде по-лично и не трябва да се фокусира основно върху действителното харчене на пари. По-вероятно е дарителите да станат лоялни, ако НПО демонстрират, че споделят ценностите им.

Ето няколко начина за създаване на по-добри взаимоотношения с дарителите:

 • Запознайте се с вашите дарители, големи или малки.

 • Недейте просто да питате. Споделете ценностите си и се свържете с тези на дарителите си.

 • Осигурете възможности на вашите съществуващи доброволци и дарители да участват - да дават своите идеи и обратна връзка.

 • Споделяйте постоянно въздействието, които постигате с дарителите си.

За хората е важно да знаят, че приносът им е от значение. Младите поколения (милениалите и поколението Z) са мотивирани от чувство за социална отговорност и искат да бъдат част от промяната. Дарителите трябва да чувстват, че са част от решението на определен проблем и че парите им няма да бъдат пропилени.

За да ангажирате следващото поколение дарители, ще трябва да промените начина, по който търсите средства.

Един възможен алгоритъм за привличаен на дарителите е този:

 • Възниква проблем (обяснявате проблема)

 • Необходими сте за решаване на проблема (обяснявате приноса)

 • Ето как вашата дарба или време ще реши проблема (обяснявате как да стане това и приканвате за действие).

Този модел има тенденция да ангажира проактивния дарител чрез идентифициране на текуща нужда и изместване на фокуса от миналото към настоящето.


Дигитално фондонабиране:

Дигиталната филантропия е предпочитан метод за даряване на пари както от дарители, така и от организации с нестопанска цел. Виждаме 77% увеличение на онлайн приходите на гражданските организации през последните пет години! Успешното набиране на средства по имейл е много важно, тъй като представлява 13% от всичи дарения (САЩ). НПО трябва наистина да използват имейлите стратегически.

Набирането на средства в социалните медии се доказа като успешно и пример за това е „Facebook Fundraisers“, който активно се използва за набиране на дарения. В САЩ организациите с мисия са събрали приблизително $1,77 чрез Facebook за всеки $100 от общите си приходи онлайн. И в България и по света, повечето граждански организации разчитат на социалните медии, за да допълнят усилията си за набиране на средства, дори когато ползват други платформи и методи за фондонабиране. Считаме, че това няма да се промени през 2022 г.


Предпазни мерки в случай на криза:

Организациите с нестопанска цел днес се намират в свят, в който кризите следват една, след друга. Трябва да решават проблеми и да работят в среда на екологични и природни бедствия, пандемии, горски пожари, наводнения, война и др. Това, което показват тенденциите, е, че организациите се налага да се фокусират върху краткосрочни планове и трябва да следват гъвкави стратегии, които им позволяват да реагират възможно най-бързо при криза. НПО винаги трябва да имат план Б в случай, че първоначалната стратегия е възпрепятствана. Налага се да бъдат подготвени с механизми, които им позволява да реагират ефективно при непланирани развития и спешни нужди. Един такъв механизъм е осигуряването на възможност за онлайн работата, което да гарантира непрекъснатост на работата, независимо от обстоятествата. Разработените планове и постоянно работещите механизми за фондонабиране извън периодите на криза, ще гарантират, че има резерв от средства и дарения, заделени за случаите, когато кризата, ще спре процеса на набиране или пък ще увеличи неимоверни ресурси, които са нужни.

НПО трябва да развиват капацитета си. Важно е организациите с нестопанска цел да търсят организационна устойчивост, да търсят и прилагат програми за превенция и адаптивност на екипите си, както и да се грижат за психическото им здраве и стабилнос. Те трябва да развият уменията и на своите доброволци и да ги подготвят за справяне с непредвидени събития. Това ще смекчи ефектите на кризата за организацията.


Корпоративно дарителство: