top of page
  • Снимка на автораТеодора Иванова

Impact Drive създаде набор от персонализирани консултантски услуги за НПО и социални предприемачиАктивен граждански сектор със стабилно работещи организации, които имат достатъчен вътрешен капацитет да изпълняват мисиите си. Това е визията на фондация Impact Drive или с други думи, това мечтаем да видим в следващите няколко години.

За това от създаването си през 2017 година, а да ви кажа честно и доста от преди това екипа ни работи за създаването на механизми от съпътстващи услуги, които НПО сектора ни да има на разположение, винаги когато осъзнае необходимост да развива своите знания и умения за управление на дейността си. И докато в периодът 2015-2016 г. организациите основно търсеха информация за процесите и инструментите за фондонабиране - екипът ни обучи повече от 250 представители на гражданския сектор, днес интересът се измества от кратките форми на обучение.

През последната година представителите на НПО сектора показват, че имат нужда от повече: персонифицирана помощ, насочена към конкретните им нужди за цялостното планиране и управление дейностите на организацията.


Затова от август 2019 г. на разположение на нашите колеги са набор от консултантски услуги, специализирани и съсредоточени в нуждите на гражданските организации и социалните предприемачи. В тях сме комбинирали експертизата на екипа ни, с цел да намерим решение точно за вас – такова, което ще ви позволи да постигнете вашата собствена визия.

Експертизата на Impact Drive, в лицето на Теодора Вълева ни помогна значително в процеса на стратегическо планиране, който започнахме в БФЖ през 2019 г. Тя работи с целия екип както, за да постигнем сходно разбиране за смисъла на процеса, така и по конкретните инструменти. Теодора не само е безспорен професионалист, но се превърна и в добър приятел на нашата организация. (Гергана Куцева, Заместник-директор на Български фонд на жените)

Работите отдавна, но дейността ви се определя от проект на проект, което не позволя да наемете дългосрочно екпертите ви, нито сами да определяте приоритети си - ние ще ви помогнем да развиете фондонабирателната си стратегия и да диференцирате източниците си.

Осъществявате промяна с работа си всеки ден, но вътрешната организация е хаос и времето ви е все по-малко - доверете ни се и ще ви помогнем да оптимизирате вътрешните процеси , за да може да се занимавате повече с каузата си и по-малко с административните въпроси.

Организацията ви се разраства - можем да ви помогнем в преструктурирането и управлението на промяната.

Вършите чудесна работа и променяте живота на бенефициентите си всеки ден, но ви хулят и трябва да отблъсквате атаки всеки ден и нямате силите и капацитета да разкажете какво постигате и доброто, което вършите - свържете се с нас, за да ви помогнем да развиете комуникационния си план и да оптимизираме процесите на споделяне с обществото.

Време е да направите по-дългосрочен план за работата на организацията. Дали ще го наречете стратегия или теория на промяната, за нас няма значение - ще ви помогнем да преминете през процеса, да набележите целите си занапред (1,5,10 години) и ще въвлечем екипът, бордът и посланниците ви в него, за да следвате пътя си с ясна мисъл и последователност.


Работим с голям набор от инструменти, но по-важно, работим с усета, интуицията си и сърцата си за вашите каузи.

Уникални партньори, които ни подкрепят в процеса на фондонабиране за инициативи, свързани с равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора в социалния живот. Те влагат сърце и жест в каузата ни! (Ашод Дерандонян, председател на фондация "Заслушай се")
77 преглеждания

Comments


bottom of page