top of page

Жанин Тодорова

Финнасов директор

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

Непоправим активист и познавач на НПО финансите

Жанин Тодорова

Съ-учредител на фондация Impact Drive.


Жанин е магистър по икономика и магистър по право със значителен опит в неправителствения сектор.

Има повече от 25 години работи в областта на финансовото и административно управление на НПО, както и в редица донорски програми като "Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕЕА 2009-2014", където управлява финансовото отчитане на над 200 организации, и програми за повишаване на капацитета на НПО.

Богатият и опит и експертиза включват още финансово управление на иновативни технологии, разработване на документация във връзка с инвестиционни намерения на чуждестранни инвеститори.

Сертифициран експерт бизнес оценяване е и консултант по програма ФАР за управление и повишаване конкурентноспособността на малки и средни предприятия, както и сертифициран експерт в областта на обществените поръчки.

bottom of page