top of page
alex-alvarez-F4Q_-YiPY7U-unsplash.jpg
ImpactDrive_RGB.png
logosbeneficaireserasmusright_bg_1.jpg

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+“ на Европейския съюз.

Eкипът на фондация Импакт драйв, координатор на проект "SoDivers - Социалната икономика като инструмент за многообразие и включеност“, 2020-3-BG01-KA105-Youth-176/10.03.2021, носи цялата отговорност за информацията, публикувана на интернет страницата на организацията.

bottom of page