top of page
Online Talks Series head.jpg

Серия от разговори по важни за организациите с кауза теми. Практически казуси и насоки с експерти от сектора. Въпроси, засягащи ефективността на работата, достигане до желаното въздействие и развиване на организационния капацитет.

bottom of page