top of page

Impact Drive предлага набор от персонализирани услуги, съсредоточени в нуждите на гражданските организации и социалните предприемачи.
В тях сме комбинирали експертизата на екипа ни, с
цел да намерим решение точно за вас – такова, което
ще ви позволи да постигнете вашата собствена визия.


Работим с голям набор от инструменти, но по-важно, работим с усета, интуицията си и сърцата си за вашите каузи.

ngo-business.png

Изберете точната услуга за вас

Гергана Куцева,
Заместник-директор на Български фонд на жените

Експертизата на Impact Drive, в лицето на Теодора Вълева ни помогна значително в процеса на стратегическо планиране, който започнахме в БФЖ през 2019 г. Тя работи с целия екип както, за да постигнем сходно разбиране за смисъла на процеса, така и по конкретните инструменти. Теодора не само е безспорен професионалист, но се превърна и в добър приятел на нашата организация. 

фондация "ХАЛО"

Благодарим за подкрепата. Щастливи сме, че можем да общуваме с вас и да ползваме богатия ви опит в сферата на организационното развитие.

Александра Димитрова-Ненова
Българска платформа към 

Европейско женско лоби

Получихме добро внимание, експертни съвети, много практически насоки. Перфектна обратна връзка към ръководството на организацията.

Ние можем да ви предложим:

СТРАТЕГИЧЕСКО 
ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

Току що сте основали организацията си, предстои ви да учредите ЮЛНЦ или планирате преструктуриране. Всички въпроси, които касаят как искате да изглежда организацията - какви ценности ще я водят и как си представя по-доброто бъдеще, как да мотивира хората и да извади най-доброто от тях.
 

 • визия и теория на промяната

 • резултати и цели

 • методи за постигане

 • индикатори за успех и 

 • измерване на ефекта

Business Meeting
Organizing the Calendar

ОРГАНИЗАЦИОННО 
УПРАВЛЕНИЕ

Вътрешно-организационно разпределение на силите и оптимизиране на работните процеси. Поставяне на краткосрочни цели, механизми за мониторинг и оценка, гъвкавост и умения за реакция при кризи.
 

 • годишен план за работа

 • организационна структура и функционално разпределение

 • процеси на работа

 • събиране, движение и съхранение на информацията

 • планиране и управление на ресурсите

 • мониторинг и оценка

 • планиране на риска

 • управление на кризи

ФОНДОНАБИРАНЕ

Уменията да планирате нуждата си от подкрепа и знанията от къде и как да си я набавяте. 
 

 • план за фондонабиране

 • търсене и култивиране на донори 

 • работа с донори

 • кампании

 • форми на подкрепа и ефективност

 • дигитални инструменти

 • изграждане на фъндрейзинг микс

 • вътрешен капацитет и устойчивост

 • правила за избор на донори, съобразно ценностите на организацията

Leather Briefcase
Workspace

ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА КОМУНИКАЦИЯТА

Анализ на нуждите и изграждане на капацитет за управление на комуникациите вътре и вън от организацията.
 

 • анализ на нуждите и каналите за комуникация

 • ефективна стратегия и план на изпълнение

 • медиа мониторинг

 • подбор на инструменти за реклама и маркетиране

 • съдържание и оформление на посланията и кампаниите

 • комуникации вътре в организацията

 • изграждане на публичен профил

 • видимост и ефективно комуникиране на дейността

 • привличане на съмишленици, донори и целеви групи.

УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

 • Работа с информация – търсене, събиране, проверка и създаване на съдържание в различни жанрове – новина, блог, коментар, интервю, пост и др.

 • Дигитален сторителинг – принципи за изграждане на история, която да въздейства, разказана от различна перспектива, творчески и драматургични структури, изграждане на основните елементи, кодиране на послание и т.н.;

 • Сценарно писане – технология за изграждане на сюжет, герои, действие, конфликт/проблем; техники за насърчаване на креативното мислене и въображението; създаване на цялостни истории за различни цели и публики.

Typing
Office Environment

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 • Развитие на социални и екологични решения с бизнес ​подход. Социален бизнес и социално предприемаческа дейност на НПО.
   

 • Value Proposition Model

 • бизнес модел 

 • анализ на партньорствата

 • финансови модели на приходите и разходите

 • избор на юридическа форма

 • сформиране на екип 

 • комуникация и фондонабиране

 • оценка на ефекта

 • скалиране  

Имате нужда от

помощ с нещо друго?

не се колебайте да ни пишете

Благодарим, вашето запитване е получено!

bottom of page