top of page
Неозаглавен дизайн.png

Кратка информация за проекта


Име: What Women Want?

Продължителност: 1.07.2023-31.12.2023)

Донор: The White Ribbon Alliance

Договор Nо: 2023-FAA-014 


Финансиране: 10 000 долара


 

Целеви групи на проекта

Първостепенна целева група са жени на възраст между 18-45г, с дете/деца от София или голям областен град, които са активни онлайн. Интересуват се от теми, свързани с отглеждане на деца, готварство, здраве, модни тенденции и благополучие (well-being). 

Второстепенната целева група са жени на възраст между 46-70г, полагащи грижи

за родители или внуци, от София или голям областен град, активни онлайн.

Каква е целта на проекта?

Проектът What Women Want e част oт голямата инициатива momgotajob на Impact Drive. Той има за цел да разбере нуждите на жените, полагащи грижа за други хора.

Задаваме един основен въпрос: "Мила, от какво имаш нужда?“ и слушаме внимателно. Пренасяме подхода на The White Ribbon Alliance в България и поставяме фокуса, върху директните бенефициенти като даваме глас на техните нужди и желания.

Това ще направи възможно в бъдеще да знаем, какво искат полагащите грижи в страната ни и да изграждаме работата си и застъпнически кампании на тази основа.

Целим да достигнем до 50,000 бенефициента.

Какви дейности са планирани?

1: Създаване на кампания за популяризиране на допитването

2: Организиране на срещи и групи за разговори, за нуждите на жените в България.

3: Събиране и споделянена на лични истории и снимков материал за участници в групите и проучването. 

4: Изготвяне на обобщаваща информация относно събраните данни.

Какви резултати очакваме?

  • Достигане до 50,000 жени полагащи грижи за други хора в семействата си

  • Попълнен въпросник от мин. 200 човека, полагащи грижи за други хора в семейството си

  • Групови сесии, целящи разговори по темата за нуждите на жените

  • Обобщен доклад за нуждите на жените в България, полагащи грижи за други хора в семейството си

bottom of page