top of page
Неозаглавен дизайн.png

Кратка информация за проекта


Име: What Women Want?

Продължителност: (1.07.2023-31.12.2023)

Донор: The White Ribbon Alliance

Договор Nо: 2023-FAA-014 


Финансиране: 10 000 долара


 

Целеви групи на проекта

Първостепенна целева група са жени на възраст между 18-45г, с дете/деца от София или голям областен град, които са активни онлайн. Интересуват се от теми, свързани с отглеждане на деца, готварство, здраве, модни тенденции и благополучие (well-being). 

Второстепенната целева група са жени на възраст между 46-70г, полагащи грижи

за родители или внуци, от София или голям областен град, активни онлайн.

Каква е целта на проекта?

Проектът What Women Want e част oт голямата инициатива momgotajob на Impact Drive.

Той има за цел да разбере нуждите на жените, полагащи грижа за други хора.

Задаваме един основен въпрос: "Мила, от какво имаш нужда?“ и слушаме внимателно.

Пренасяме подхода на The White Ribbon Alliance в България и поставяме фокуса, върху директните бенефициенти като даваме глас на техните нужди и желания.

Това ще направи възможно в бъдеще да знаем, какво искат полагащите грижи в страната

ни и да изграждаме работата си и застъпнически кампании на тази основа.

Целим да достигнем до 50,000 бенефициента.

Какви дейности са планирани?

1: Създаване на кампания за популяризиране на допитването

2: Организиране на срещи и групи за разговори, за нуждите на жените в България.

3: Събиране и споделянена на лични истории и снимков материал за участници в групите и проучването. 

4: Изготвяне на обобщаваща информация относно събраните данни.

Какви резултати очакваме?

 • Достигане до 50,000 жени полагащи грижи за други хора в семействата си

 • Попълнен въпросник от мин. 200 човека, полагащи грижи за други хора в семейството си

 • Групови сесии, целящи разговори по темата за нуждите на жените

 • Обобщен доклад за нуждите на жените в България, полагащи грижи за други хора в семейството си

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА (към 01.02.2024г)

 • реализирана обширна онлайн кампания в Мета за разпространение на въпросника, както в страниците на Impact Drive,

 • така и в партньорство с People of Sofia
  общо достигане на кампанията: 310 441 импресии
  общ брой кликвания на линка към анкетата: 4505 клика
   

 • въпросникът бе попълнен от над 260 жени, а резултатите ни позволиха да очертаем ясни тенденции и посоки за подобрение на средата за жените, полагащи грижа; изготвихме обобщаваща статия с резултатите, която можете да прочетете ТУК

 • проведохме общо 5 събития - съпорт групи - (2 онлайн и 3 на живо) с различни теми, засягащи работещите жени
   

 • интерпретирахме резултатите от анкетите и обратните връзки от събитията с помощта на социолог; изготвихме доклад, който обобщава 
  резултатите от кампанията и предлага следващи стъпки в процеса на подобряване на средата за жените, полагащи грижи в България;
  изготвихме обобщаваща статия с резултатите от проучването, която можете да прочетете ТУК

bottom of page