top of page

КОНСУЛТАЦИИ

t9_edited.jpg

В Impact Drive вярваме, че всяка организация най-добре знае какво иска да постигне и затова, когато консултираме, ние искаме да работим заедно с вас и да ви подпомагаме, насочвайки ви по пътя. Ще застанем до вас и ще ви подаваме нужните знания, съвети, контакти, методи на работа, практически модели, ресурси и всичко, което ви е нужно.

Комбинираме разнообразна експертиза,
за да намерим решение точно за вас и да ви подкрепим 
във всяка област от създаването
и развитието на организацията ви.

Работата с Impact Drive ни помогна много да планираме и осъществим първото събитие на нашата организация. Impact Drive е ценен помощник за граждански организации и активисти, когато става дума за планиране, определяне на подходяща целева аудитория, поставяне на измерими и реалистични цели и привличане на допълнително финансиране. Хората зад организацията имат солиден опит и контакти в неправителствения сектор и техния поглед може да бъде много полезен за структурирането на дейностите в по-млади организации или за сформирането на граждански коалиции.

Иван Радев, сдружение "Смисъл", съдател на платформата URBANIANS

Екипът на Impact Drive създава авторски обучения, които целят да предоставят както теоритични знания, така и да изградят и развият практически умения у участниците. Принципът ни на работа е да осигурим обучаващите се веднага да прилагат материята в своята работа и едновременно с това да имат качествен източник, от който да черпят теоритична информация и примери по всяко време, в което им е нужна.

ОБУЧЕНИЯ

Инвестирайте в себе си
Възпроизвеждане на видеото

СЪДЪРЖАНИЕ

book1-COLLAGE.jpg

Експертите на Impact Drive разработват специализиране материали с теорeтична информация, практически насоки и примери, които да позволят екипите на НПО да имат качествен източник, от който да черпят теорeтична информация и примери по
всяко време, в което им е нужна. 

Благодарни сме на екипа на фондация ImpactDrive за професионалното съдействие, което ни оказаха, когато имахме нужда от консултация за фондонабиране. Практично, ясно и полезно! Удоволствие е да се работи с Вас!"

Боби Господинов, член на УС на Общност за демократично образование

bottom of page