top of page

Екипът на Impact Drive създава авторски обучения, които целят да предоставят както теоритични знания, така и да изградят и развият практически умения у участниците. Принципът ни на работа е да моделираме такива обучения, практически упражнения и допълнителни материали, които да позволят обучаващите се веднага да прилагат материята в своята работа и едновременно с това да имат качествен източник, от който да черпят теоритична информация и примери по всяко време, в което им е нужна. Вижте какви обучения правим тук.

Друг важен принцип при изграждането на обучителни програми, освен нашите експерти, винаги да има и колеги, които споделят практическия си опит и могат да отговорят на конкретни въпроси.

Преминалите през обученията участници остават във връзка с екипа ни и останалите си колеги, чрез работещата фейсбук група Impact Drive Community, където обменят информация, опит и новини, свързани с дейността си много след края на обучението.

Екипът на Impact Drive може да създаде и обучения, съобразно конкретните нужди за изграждане на капацитет на дадена организация и да обучи нейния екип, бенефициенти или заинтересовани страни. Вижте повече за областите на нашата експертиза в секцията ни за КОНСУЛТАЦИИ

bottom of page