top of page


Работим активно за създаването на общности и на възможности
хората да споделят и заедно да осъществяват идеи и проекти. 

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШАТА КАУЗА

Помогнете ни да направим решенията и идеите си за сектора големи като ни подкрепите финансово или работите съвместно с нас

Наемете ни, за да помогнем с експертизата ни на определена от вас организация или кауза

Бъдете част от нашата общност като помагате доброволно с експертизата си или станете част от екипа ни

Споделяйте ресурсите, новините и работата ни, за да достига тя до повече активни граждани и организации

Представяме си активен граждански сектор със стабилно работещи организации,
които споделят и си сътрудничат, имат достатъчен вътрешен капацитет
да изпълняват мисиите си и постигат значима промяна заедно с гражданите.

bottom of page