top of page

About

МИСИЯ

Impact Drive работи за изграждане на индивидуален и организационен капацитет у онези, които създават позитивна промяна за общностите в България. Вярваме, че истинската промяна може да бъде постигната само при реална равнопоставеност на жените и те и техните организации са основен фокус на нашата мисия. Постигаме мисията си като създаваме конкретни решения, проекти и програми за включване, равнопоставеност и развитие на индивидуален и организационен капацитет.

362231062_681256134035400_8447433456523288498_n.jpg

About

ВИЗИЯ

Представяме си бъдеще, в което жените, хората и организациите, посветили се на обществения интерес са способни, овластени, балансирани
(в здравословен баланс) и самодостатъчни (устойчиви), и смело създават позитивна промяна във всяка една брънка от обществото ни.

350530846_3642872812666182_7088746963480978236_n.jpg

ЦЕННОСТИ

 • прилагаме женския подход в работата ни и се гордеем с това

 • грижа ни е за баланса между работа и личен живот - нашия и вашия

 • целим да изграждаме капацитет във вас, а не да правим нещата вместо вас

 • стремим се към промяна на системата и решения с дългосрочно въздействие

 • грижим се за младежите, майките и уязвимите групи - даваме им възможност да се самозащитят и да изкажат нуждите си

 • борим се малките, персонални идеи и организации да бъдат самодостатъчни и ефективни
   

Мисия и цели
 1. Да подкрепя развитието и утвърждаването на независимо гражданско общество в България, в това число на независими и устойчиви юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), чрез предоставяне на услуги, които им помагат ефективно да постигат мисиите си.

 2. Да работи за реална равнопоставеност и включване на жените във всички аспекти на живота, в т.ч. развивайки застъпническа дейности, механизми за подкрепа и насърчаване на личностното развитие, отстояване и здравословен личен и професионален баланс.

 3. Да популяризира социалното предприемачество и социалните иновации, като модел за подкрепа на общността и намиране на решение на обществени социални, културни и екологични проблеми.

 4. Да повишава капацитета на индивидите и на ЮЛНЦ по въпроси на стратегическото, административното и финансовото управление и развитие, независимостта и устойчивостта им, както и по комуникационни въпроси чрез собствени и съвместни проекти, консултации, обучения и предоставяне на конкретни услуги за разработване на стратегии и планове за развитие на организациите.

 5. Да търси нови механизми и стимулира сътрудничеството и да създава мрежи за обмен на комуникация, опит и добри практики, както между неправителствените организации и структурите на гражданското общество, така и междусекторно партньорство и мрежи, включващи бизнес организации и публичната власт.

 6. Да подобрява обществената представа и повишава общественото доверие в работата на неправителствения сектор в страната, чрез подобряване на информираността на гражданите за неговата дейност в подкрепа на гражданското общество, което от своя страна ще стимулира по-активно участие на гражданите и по-широка обществена подкрепа за инициативите, подети от неправителствените организации в страната.

 7. Да оказва подкрепа и да работи с гражданите и организациите при инициативи, свързани със активно включване на гражданите, застъпничество, граждански мониторинг, оценка на въздействие и други, развиващи ролята на гражданското общество дейности и да работи за достигането до положителна промяна.

 8. Създаване на устойчиви практики за обучение и включване на деца, младежи и възрастни, водещи до промяна и решаване на обществени социални, културни и екологични проблеми.

ЦЕЛИ

 Отчет за дейността:

bottom of page