МИСИЯ

 Чрез предоставяне на обучения и професионални консултации, Impact Drive работи за изграждане на независими и устойчиви неправителствени организации във всички области на обществения живот, които да работят компетентно, ефективно и прозрачно за постигане на мисиите си в полза на общностите в България. 

ЦЕЛИ

 1. Подкрепа за развитието и утвърждаването на независимо гражданско общество в България, в т.ч. на независими и устойчиви организации с нестопанска цел.

 2. Популяризиране на социалното предприемачество и социалните иновации за намиране на решения на обществени, социални, културни и екологични проблеми.

 3. Повишава капацитета на ЮЛНЦ по въпроси на стратегическото, административното и финансовото им управление и развитие, а също и по комуникационни въпроси и публичност.

 4. Стимулиране на сътрудничеството и обмена на информация, опит и добри практики, както между НПО и структурите на гражданското общество, така и междусекторно партньорство с бизнеса и публичната власт.

 5. Подобряване на обществената представа и доверие в работата на неправителствения сектор в страната и стимулиране на по-активно участие на гражданите и по-широка обществена подкрепа за инициативите на ЮЛНЦ.

 6. Подкрепа и работа с гражданите и организациите при инициативи, свързани с активно включване на общността, застъпничество, граждански мониторинг, оценка на въздействие и други, развиващи ролята на гражданското общество за достигането до положителна промяна.

 7. Създаване на устойчиви практики за обучение и включване на деца, младежи и възрастни, водещи до промяна и решаване на обществени социални, културни и екологични проблеми.

ЕКИП

Учредителите на Impact Drive работят за това от години, предоставяйки обучения, консултации, съвместни дейности и други форми на подкрепа за редица организации. Смятаме, че екпертизата на екипа ни, натрупаният опит и мрежата ни от контакти в неправителствения сектор, ще допринесат за успеха ни в осигуряване на подкрепа на повече организации да станат независими, да могат свободно и успешно да привлекат финансова и нефинансова подкрепа, за да постигат мисиите си в полза на обществото.  

 

Съ-учредител

и Председател на УС

Съ-учредител и

Финансов директор

Консултант

Жанин

 • Grey LinkedIn Icon

Ралица

 • Grey LinkedIn Icon

Консултант

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle

Impact Drive

info@impactdrive.eu

Sofia, Bulgaria