top of page
DigiComs & Digital Communicator 2021.png

Кратка информация за проекта
Име: DigiComs – гласът на организациите с мисия
Продължителност: 12 месеца (1 август 2021 – 31 юли 2022)
Програма: Конкурс за подкрепа на момичета и млади жени 2020 г. на БФЖ
Финансиране: 10 000 лв

Координатор: фондация ИМПАКТ ДРАЙВ

Партньор: сдружение ВИА СИВИК

С финансовата подкрепа на Български фонд на жените

Цел на проекта

Създаване на работещ модел за социален бизнес за овластяване на млади момичета и жени, които да се превърнат в така нужните за организациите комуникационни специалисти. Те ще комуникират с аудиториите по професионален начин и ще правят връзката с обществото по-гладка и разбираема. Гражданските организации ще имат достъп до техните услуги, за да споделят работата и целите си, да бъдат прозрачни и да набират подкрепа.

 • Валидиране на обучението като модел за социален бизнес

 • Дългосрочна подкрепа за завършилите от опитни ментори 

 • Развитие на модул за граждански организации с набор от подкрепящи услуги и ресурси

 • Популяризиране на модела сред сектора

 • Технологично обвързване на елементите и утвърждаване на бранда DigiComs

Целеви групи

Момичета и млади жени, които:

 • са в уязвимо положение (поради заболяване или увреждане, отдалеченост от градски центрове, самотни майки, етническа, религиозна или друга форма, която е причина за дискриминация; жени, грижещи се за близки със заболяване или увреждане и др.)

 • търсят начин да съвместят следване (висше образование) и работа

 • са в отпуск по майчинство или отглеждане на дете или такива, които искат да продължат да отглеждат децата си по-дълго време

Екипите на НПО, занимаващи се с планиране и изпълнение на комуникационната дейност

DigiComs - дигитални 
комуникатори за
организации с мисия

В днешното динамично време вече всичко се случва онлайн. От покупките за бизнеса или дома, през редица бизнес процеси, та чак до училищния и социалния живот на децата. Всевъзможни специалисти, артисти, практици – всички са онлайн. Затова е неизбежно и важните каузи и кампании да са разпознаваеми, откриваеми, надеждни и адекватни в онлайн средата.

Кои са организациите с мисия - НПО, социални предприемачи и социални бизнеси, граждански инициативи, всички, хванали се да променят света към по-добро. Общото между тях е обвързаността им с конкретна кауза и това, че много често те са фокусирани върху постигането на своята социално значима мисия и невинаги съумяват да представят себе си, своите битки и постижения пред широката общественост.
 
Дигиталните комуникатори на Impact Drive са насреща, за да подкрепят организациите в гражданския сектор именно в този аспект от работата им – да създават съдържание за комуникационните нужди на отделна инициатива или проект по професионален и издържан начин и при зачитане на водещите за конкретната кауза принципи.

Защо ми е да стана дигитален комуникатор?

Защо всъщност младите жени да се развиват професионално в сферата на комуникациите?

Защо обучението е подходящо за работещите от домашна среда?

И защо изобщо да се захващаме с комуникациите на гражданските организации?

Възможните отговори са повече от въпросите, които можем да си зададем.

Ето някои от тях, а нашите участнички с положителност ще намерят за себе си и още такива:

 • Гъвкава заетост

 • Работа от дома

 • Работа в онлайн среда

 • Няма нито един скучен ден

 • Широко приложение

 • Ангажираност с кауза

 • Винаги може да се научи още нещо

 • Помага да възпитаваме у себе си и у децата си отношение към каузите и гражданската активност като цяло 

DigiComs досега

Проектът DigiComs започна със следните стъпки:

 • Проучване чрез различни методи на нуждите, желанията и задачите на потребителите. Два различни въпросника бяха разпространени до целевите групи момичета и млади жени и представители на НПО

 • Анализ на потребителските нужди и изработка на Value Proposition Model

 • Изработка на прототип с обща структура и съдържание на обучението, примерни материали към него, демо версия на обучителната платформа, които бяха тествани с реални потребители

 • Анализ на резултатите и завършен бизнес модел с канавата на Strategyzer (BMC).

 • Разработка на финансов план

 

На втория етап от осъществяването му проведохме курса за дигитални комуникатори за общо 9 седмици изцяло в онлайн среда.

 • От 40 кандидатки 37 започнаха онлайн курса, 21 стигнаха до края, а 9 разработиха специално поставената широкообхватна финална задача за завършване на курса

 • Участничките получаваха и задачи за самостоятелна работа и изпробваха нови подходи и инструменти, с което развиха уменията си да създават сценарии, да работят по различни кампании, да използват разнообразни техники за креативност, творческо писане и сторителинг и др.

 • Гостуваха ни страхотни експерти, работещи в сферата на каузите и комуникациите, с които дискутирахме детайли от кухнята.

 • Част от задачите влязоха веднага в употреба на организациите, чиито представителки участват в курса.

 • Над половината от участничките вече развиват комуникацията на организации с идеална цел.

В края на проекта имаме: 

3 издания базов курс DigiComs с 33 завършили дигитални комуникатори (4+ участници от уязвими групи)

2 пъти тематичен курс Coms4Fundraising със 16 участника - 5 завършили и базовия курс

90 % от завършилите работят за каузи (доброволци, НПО специалисти и др.)

Равни БГ и Impact Drive наемат дигитални комуникатори на DigiComs

ImpactDrive_RGB.png
LOGO_VIA_CIVIC_COLORED.jpg
logo_tif-04.tif

Настоящият проект се реализира благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Интернет страницата не отразява становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието й.

bottom of page