top of page
Digicoms #6.png

Развитие на бизнес модел за овластяване на момичета
и млади жени чрез умения за дигитална комуникация  

Целеви групи

  • Момичета и млади жени, които искат да съвместят следване (висше образование) и работа - 18-35 г.

  • Млади жени в отпуск по майчинство или отглеждане на дете или такива, които искат да продължат да отглеждат децата си по-дълго време - 18-35 г.

  • Млади жени в уязвимо положение (поради заболяване или увреждане, отдалеченост от градски центрове, самотни майки, етническа, религиозна или друга форма, която е причина за дискриминация; жени, грижещи са близки със заболяване или увреждане и др.) - 18-35 г.

  • НПО и ГО, които изпитват нужда да ангажират комуникационни експерти на краткосрочен договор по конкретен проект

Изработеният в рамките на този проект бизнес модел цели да допринесе за реална промяна в две посоки - да осигури достъпна услуга, която ще позволи на много от описаните целеви групи да имат професия – гъвкава, атрактивна и която им дава независимост и възможност да следват собствения си път и да предостави услуга на НПО организациите, която да им осигури експерти в комуникацията, които няма да са в тежест на бюджета на организацията, но ще им предложат нужния капацитет. 

Infographic #DC.png

Детайли на проекта

Име:
Развитие на бизнес модел за овластяване на момичета и млади жени чрез умения за дигитална комуникация

Период на изпълнение:
01/08/2018-31/03/2019 г. (8 месеца)

Програма: Конкурс за подкрепа на момичета и млади жени 2018 г. на БФЖ
Финансиране: 3000 лв
 
Координатор: фондация ИМПАКТ ДРАЙВ
С финансовата подкрепа на Български фонд на жените

В рамките на проекта екипът на IDF разработи, тества и валидира модел на социално предприемаческа дейност. В него е планирано момичета и млади жени между 18 и 35 г. да  преминат онлайн обучение за придобиване на компетенции за експерти в дигиталната комуникация. Преминалите успешно получават достъп до граждански организации и НПО, които търсят да наемат експерти за осъществяване на комуникацията и развитието на дигиталното си позициониране.

​Дигиталните комуникатори се грижат за дигиталния профил и имидж на организацията и нейното присъствие в онлайн средата. Те са ключов фактор за повишаване на доверието, разпространение на резултатите, привличане на вниманието, създаване на общност от съмишленици и поддръжници на каузите. Често гражданските организации нямат достатъчно капацитет, за да извършват качествено и навреме дейностите, свързани с информиране и публичност, в това число и в онлайн пространството. Затова дигитални комуникатори, наемани за конкретен проект или задача, е удобен вариант.

Проектът включи бе направено:

  • Проучване чрез различни методи на нуждите, желанията и задачите на потребителите. Два различни въпросника бяха разпространени до целевите групи момичета и млади жени и представители на НПО

  • Анализ на потребителските нужди и изработка на Value Proposition Model

  • Изработка на прототип с обща структура и съдържание на обучението, примерни материали към него, демо версия на обучителната платформа, които бяха тествани с реални потребители

  • Анализ на резултатите и завършен бизнес модел с канавата на Strategyzer (BMC).

  • Разработка на финансов план


DigiComs се развива в онлайн среда, като така няма да е от значение мястото на пребиваване и други условности на средата, както на момичетата и жените, така и на организациите.

logo_tif-04.tif

Проект DigiComs (Digital Communicators) - Развитие на бизнес модел, за овластяване на момичета и млади жени, чрез умения за дигитална комуникация е финансиран от Български фонд за жените

bottom of page