top of page
  • Снимка на автораДиана Манолова

Времето е най-дефицитният ресурс за жените у нас.

Жените, които полагат грижа в България, имат нужда от време и баланс между работния и личния живот, става ясно от последното ни проучванеПрез есента на 2023 г. попитахме жените в България, които полагат грижа, каква е най-голямата им нужда и почти половината от участничките отговарят с една дума - “време” и после добавят “грижа за себе си”.

Всички изводи, които направихме от проучването - прочетете в статията по-долу.


Изследването нa фондация Impact Drive, финансирано от The White Ribbon Alliance е насочено към скритите предизвикателства пред жените в активна възраст в страната. То установи, че запазването на традиционните роли и натоварването на жените с кариерно развитие и неплатен домашен труд в извънработно време, оставят дълбок отпечатък върху тяхното ежедневие и благосъстояние.

“Кое е това, от което най-много имате нужда?” - колко бързо можете да отговорите на този въпрос. Можете ли да отговорите изобщо или ви трябва време за размисъл. Анализът фокусиран около нуждите, дефинирани в един конкретен въпрос е методология на изследване, който отваря възможността да слушаме целевите си групи и същевременно дава възможности да изследваме потребностите на дадена общност и във връзка с конкретна тема.


 


"Аз съм Анита Джоус. За мен е нужно дневната грижа – услуги като ясла, детска градина и занималня да бъдат достъпни, качествени и гъвкави/почасови. Това ще даде на мен и други жени като мен, свобода като майки да продължим социалния и професионалния си живот, без да се тревожим в какви ръце оставяме детето си и въобще има ли на кого да го поверим. Вярвам, че в страната ни е необходим плавен преход между периода на майчинство и връщането на работа."


 

Активното участие на жените в онлайн проучването, разкрива тяхната готовност да споделят и да търсят разбиране за своите изживявания. Същевременно, въпреки простотата на допитването, което изисква от участниците да формулират своята първостепенна нужда или нужди, процесът по формулиране на тази потребност не е лесен. Той минава през вътрешен процес, който от една страна да ангажира жените, понякога за първи път, да се фокусират върху себе си и след това да отговорят, изваждайки от уравнението всички други (семейството, децата, близките) и отново да сложат акцента на тях самите. Този процес се вижда ясно в отговорите на въпроса, които варират от Време и Да се наспя, през Да се науча да се грижа за себе си и Да не изгубя себе си, до дълбоко осъзнати нужди, свързани с емоционална грижа и психологическа помощ. 


Из анализа на анкетите се извежда ключова тема - "време". От 256 отговора, 117 директно споменават време в различен контекст - от време в грижа за себе си, през личностно израстване, усамотение, социални контакти, хоби, спорт и пътуване, до време за почивка и лична грижа. Темата е подкрепена от другия основен акцент в отговорите, който се изразява в грижата за себе си като индивид, отново през нюанси като почивка, социални контакти и лични интереси, израстване, здраве и емоционално състояние - 86 отговора или почти 35%.

 

“Имам нужда от правото да се грижа и за себе си, без да чувствам вина.”


 

Претовареността на жените, полагащи грижа, се вижда и в големия брой отговори, които са свързани с нуждата от "почивка" или "подкрепа" за балансиране на домакинските задължения - около 28% от анкетираните. Заедно с това проличава, силната необходимост от признаване на неплатения труд, полаган от жените. 63 от отговорите или 24.6%, са свързани с нуждата от подкрепа, емпатия и уважение. 

Имам нужда да усещам, че грижата не се приема за даденост, задължение от моя страна.”


 

В изследването участват жени от 18 до над 70 години, от цялата страна. Нуждата от „време“ е припозната от всички възрастови групи на респондентите, но логично повечето отговори са в категориите 30+ и 40+ години и най-вече в градските райони. 


В същото съотношение са разпределени отговорите, свързани с “грижа са себе си” и  вариациите на нуждата от „подкрепа”. Това откритие подчертава универсалната борба с претовареността на съвременната жена и поставя основите за по-нататъшно изследване, както и предприемане на действия за подкрепа на жените в страната.


В унисон с получените отговори за време, почивка, подкрепа и признание в полагането на грижи, жените очакват тази нужда да бъде удоволетворена най-вече от членовете на семейния кръг. На спомагателния въпрос в анкетата “Кой най-вече трябва да Ви подкрепи за Вашата нужда?” над 69%, отговарят - “Семейството”. 

Макар и плахо, проучването също така разкрива липсата на решения, насочени към предлагане на психологическа подкрепа, гъвкави условия на труд и постигане на баланс между работата и личния живот

Въпреки че някои отговори подчертават нуждата от "сигурност" в контекста на финансова стабилност и доверие в социалните системи, отчетливо се очертава и призив за подобрение на социалните услуги, здравеопазването и образованието като над 21% от отговорите, директно поставят искане за по-качествени здравни и социални услуги, свързани с отглеждането на деца.


В отговорите на анкетираните се представят ясно обществени проблеми, които изискват комплексен отговор от обшеството и институциите:  “...нормални улици, тротоари и достъп до транспорт с количка. Ползването на градски транспорт за сам човек с бебешка или инвалидна количка е от адски трудно до невъзможно понякога”, “Адекватна система при леки здравословни неразположения.”, “Да не се виси пред личните лекари” и “Сигурност в организациите, които предлагат грижа”. Някои отговори директно настояват за по-дълбока системна промяна. Като следствие структурите на социалната, образователната и здравната система и публичната власт са натоварени с високи очаквания за осигуряване нуждите на отговарящите. 


Сериозни са очакванията и към работодателите, от които се очаква да осигурят нужната финансова стабилност и сигурност, съчетани с припознаване спецификите, при полагането на грижа за децата или други членове на семейството. Изследването представя ясно, зараждаща се тенденция за търсене на баланс между работния и семейния живот. Сред отговорите има заявки за “Работни позиции, които са съвместими с грижите за малки деца”, нужда от “От сигурност , че няма да загубя работата си , докато полагам грижи за децата си докато са болни.”, “Гъвкава възможност за съчетаване на работа с грижата за детето и родителя”, както и конкретни педложения за развитие на нови, по-гъвкави, трудови взаимоотношения “4-часов работен ден, но не с половин заплата. Давам пример с Нидерландия, където с правилни данъчни закони много хора работят на половин работен ден или 32 часа на седмица, но нетната заплата остава почти непроменена."


 


"Аз съм Здрава Воденичарова. Работеща майка на две прекрасни деца - Вихра и Пирин. Да имаш деца е благословия и предизвикателство. Въпреки дългото майчинство, с което България е известна, и детските градини на свободен щат, не всички можем да се възползваме от тях. Детските градини са високо конкурентни и приемът е труден, като няма достатъчно места за всички деца. Цялото ми семейство много подкрепя децата ни и всички ние си поделяме отговорностите. И все пак... нуждата ми е да пътувам. Нуждая се от време за пътуване, тъй като за мен това е почивка от отговорностите."


 

Търсенето на участващите в проучването ни, продължава и е насочено към споделянето на информация за лична грижа и духовно израстване, емоционална и психологическа подкрепа, както лично за респондентите, така и за децата и членовете на техните семейства. Откроява се нуждата от споделяне и обмяна на информация и решения, съпричастност и взаимопомощ.  


В заключение, това проучване не само предоставя дълбок поглед в живота на жените, полагащи грижи в България, но и служи като катализатор за обществен и политически диалог. Открива се спешната нужда от разработването и прилагането на политики и програми, които адресират промяна на установения ред за професионална реализация и социална грижа за семейства с двама работещи родители и самотни родители. Създаването на подкрепяща среда, която улеснява достъпа до ресурси, психологическа подкрепа и гъвкави условия на труд, може значително да подобри качеството на живот на жените, полагащи грижи, и да допринесе за по-здраво и справедливо общество.


Тук идва и нашата роля на фондация Impact Drive да споделим с широката общественост, натрупаната информация. Тя ще стане основа за нашите дейности занапред. Като следващи стъпки, започваме да структурираме, конкретни теми и идеи за застъпнически и проектни дейности, които да ни позволят да адресираме, установените проблеми. По-конкретно, част от дейностите, които са в процес на развитие или планиране са: 

  • Създаване на механизми за подкрепа - женски кръгове на споделяне и подкрепа, подкрепа в осигуяването на баланса между работа и семейство, подготовка на ментори и др.

  • Насърчаване на осигуряване на равнопоставеност на работното място, при отчитане нуждите на полагащите грижа (в т.ч. мъже и жени) - проследяване на прилагането на директива 1158 на ЕК, относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи

  • Кампании, за развенчаване на митовете и стереотипите, по отношение ролята на жените.

  • Информиране за реалностите в разпределението на платения и неплатения труд между мъжете и жените у нас и неравенствата, до които това води, вкл. свързаното неравно заплащане за еднакъв, полаган труд (gender care pay gap).

  • Изграждане на програми за развитие на лидерски и мениджърски капацитет, с акцент в съчетаването на житейските роли и баланса между личен и професионален живот. 


 

Искате ли и вие да участвате в анкетата и да споделите вашите нужди? Въпросникът ни е още отворен, попълнете го тук: https://bit.ly/3Pj8B0A

 

Проучването бе осъществено с финансовата подкрепа на The White Ribbon Alliance (USA) като част от тяхната глобална кампания за адресиране на нуждите на жените, полагащи грижа (caregivers).


275 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page