top of page

  • От 2017 до Март 2020 г. доброволец към Проект “Бежанци”, (The Refugee Project by CVS and Caritas) - занимания по български език и гражданско образование за хора, търсещи закрила;

  • Април 2018 г. - участие в Service Learning Accelerator of The VMware Foundation - подготовка на учебни материали за работа с Micro:Bit в Coder Dojo работилници;

  • От септември 2020 г. до сега - доброволец консултант на гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация “Асоциация Анимус”

Професионално боравене с Google Docs, Office 356, OneDrive, MS Teams, добри умения за работа с “Canva”, “Wix”, Facebook, използване на платформи за провеждане на срещи и уебинари в дигитална среда: “Zoom”, “Hopin” и за фасилитиране на колаборация: “Miro”. Една от най-силните ми страни е създаване на съдържание и комуникиране на чувствителни и непопулярни теми - права на бежанци, LGBTQ+ хора, насилие над жени, трафик на хора, работа с малцинствени групи.