top of page

27 октомври 2017

"Build a new civilization, not money obsessed but about human beings"

Muhmmad Yunus       

ЗАЩО 

За да дадем знания и умения на хората, които искат да се занимават със социален бизнес.

За да създадем общност от единомислещи, които вярваме в промяната и възможността да намираме решения за правилния и съвместен път напред.

Защото искрено вярваме, че социалните предприемачи ще решат много от проблемите в този свят.

КАК

Като представим основните понятия и изясним какво точно е социалното предприемачество.

 

Като опознаем и опитаме на практика основните инструменти за работа на настоящите и бъдещите социални предприемачи.

Като се запознаем с хората, които са се отдали на социалното предприемачество и черпим знания от извора за моделите, предизвикателствата и решенията.

Като споделим много успешни примери за социални предприятия и бизнеси от целия свят, които помагат за решаването на редица проблеми на съвременния свят.

Като задаваме и отговаряме на въпроси, обсъждаме и споделяме.

ТЕМИ

 • Какво представлява светът на социалното предприемачество?

 • Методи и инструменти на социалното предприемачество

 • Създаване на влияние (импакт) и мащабиране

 • Създаване на бизнес модел.

 • Креативност, иновации, промяна: техники за генериране на идеи

 • Value Proposition canvas

 • Business Model Canvas

 • Как да финансираме идеята си? Възможности в България

 • Създаване на общност от социални предприемачи?

ЗА КОГО

 • агенти на промяната, които искат да  решават проблеми

 • хора с идеи, които се вълнуват от каузи и търсят работещи механизми на работа

 • представители на неправителствени организации (всякакви видове организации регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)

 • граждански обединения и неформални групи

Програма за деня:

09:00 - Регистрация

09:30 – Сесия I – Какво е социално предприемачество?

Какво представлява светът на социалното предприемачество?

10:10 – Сесия ІI – Методи и инструменти на социалното предприемачество

Създаване на влияние (импакт) и мащабиране 

11:00 - Кафе пауза

11:30 – Креативност, иновации, промяна: техники за генериране на идеи

Практични методи за създаване на нови услуги, продукти и бизнес модели

12:30 – Практически модул  (Ideation Game)

13:30 – Обeдна почивка

14:30 – Сесия III – Представяне на Value Proposition canvas и Business Model Canvas

15:00 - Кафе пауза

15:30 – Практически модул - Създаване на бизнес модел.

17.00 – Сесия IV - Как да финансираме идеята си? Възможности в България

17.30 – Създаване на общност от социални предприемачи?

18:00 - Край на обучението

"We need to train ourselves to see opportunity inside each problem"

Martin Burt, Fundacion Paraguaya

Лектори

Теодора Иванова-Вълева

Основател на IVersa и директор социално развитие в CSR Bulgaria, както и експерт в Институт "Отворено общество".

Определям себе си като multitasker. Професионалният ми живот от много време е свързан с дизайн и управлението на грантови схеми и програми. Работила съм в публичната власт и в частното управленско консултиране, но намерих страстта и смисъла за себе си в работата в неправителствения сектор и организациите и хората, работещи за каузи. Силно се интересувам от това как те да бъдат ефективни, въздействащи и успяващи в мисиите си. Работата ми в подкрепа на организациите е свързана с участие в проекти, менторство, помощ при създаването на фъндрейзинг и бизнес планове, комуникационни и управленски стратегии, лекции, консултиране и много други. Като обучител аз разработвам и представям авторски обучения по теми като фъндрейзинг, социално предприемачество, Business Model Canvas, Storytelling и комуникации, европейски и донорски програми за финансиране, Project Management и др.
 

Страстта ми – промяната, която идва от нас.

Ивелина Гаджева 

Основател на Design for All Bulgaria.

Аз съм специалист по индустриален дизайн и единственият експерт в България, който се занимава с включващ дизайн. Имам опит в криейтив индустрията и съм работила в сектори, свързани с продуктов дизайн, урбанистика и дизайн на услуги. Силно вярвам, че дизайнът има потенциал да подобри всеки аспект от живота на хората, както и че всеки човек, независимо от неговите способности, възраст, пол и култура, заслужава да живее в достъпна и привлекателна за него среда.

От тази година съм част от екипа, който осъществява ТОМ България– инициатива за създаване на промяна чрез силата на дизайна.

 

Аз ще бъда водачът ви в креативния процес на разпознаването и решаването на проблеми и ще ви запозная с широкото поле на приложимост на методите на дизайн мисленето.

 

Нямам търпение да се срещна с вас - утрешните лидери на социална промяна.

Специални гости

Социални предприемачи, които ще споделят опита, препятствията и  вдъхновенията по пътя си.

Предишни участници в обучението по "Социално предприемачество" споделят:  

bottom of page