top of page

чт, 07.11

|

HOUR Space, София

Дизайн на социална промяна (7-8 ноември, гр. София)

Събитието е част от Impact HUB (Хъб за въздействие). Хъбът включва серия от обучения, консултантска и менторска помощ, които следват процеса на финансиране в BIRDs in BG и целят да предоставят точната подкрепа, в точния момент на професионалистите в гражданския сектор.

Дизайн на социална промяна (7-8 ноември, гр. София)
Дизайн на социална промяна (7-8 ноември, гр. София)

Час и място

07.11.2024 г., 10:00 ч. Гринуич+2 – 08.11.2024 г., 17:00 ч. Гринуич+2

HOUR Space, София, ул. „Дякон Игнатий“ 19, 1000 София център, София, България

За събитието

Обучението "Дизайн на социална промяна" e част от серията ни Impact HUB (Хъб за въздействие):

Хъбът се фокусира върху способността на гражданските организации да предлагат решения, нови идеи и подходи към съвременните обществени проблеми. Хъбът, също така, цели да осигури устойчива и гъвкава работа на гражданските организации в непрекъснато променящата се среда и да предостави на професионалистите в тях, необходимите знания и умения за ефективна и въздействаща работа.

Обучението "Дизайн на социална промяна" се фокусира върху съвременни подходи за намиране и стратегизиране на решения. Работим със собствена меодология, чрез която ще обхванем теми и подходи свързани с генериране на идеи, социални иновации, включване на заинтересовани групи и работи с общности, тенденции в гражданската работа, теория на промяната и планиране на въздействие, изграждане на стратегии, планове за действие и финансово планиране. Специално за тази година, ще добавим елементи от дизайн и управление на проекти, за да свържем обучението със знанията, нужни при конкурсите за финансиране по проекта.

Обучението "Дизайн на социална промяна" е подходящо за членове на екипи, вземащи решения за развитието на организацията – членове на ръководните органи, изпълнителни и програмни директори, управители.

Очакван резултат от обучението: рганизациите да имат ясна визия, мисия и приоритети. Това ще помогне за изграждане на административни приоритети и фондонабиране.

Участието в обучението, не гарантира, получаване на финансиране и не е свързано с оценката на апликационните форми. 

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Билети

  • Заявка за участие

    Продажбата приключва на: 7 ное, 17:00 ч. Гринуич+2

    Местата на събитието са ограничени, затова ви молим да запазите своето при първа възможност. Моля да заявите, своето желание за участие в обучението като попълните регистрационната форма преди крайния срок 01 ноември 2024 г. В допълнение, поради спецификата на залата, моля да ни уведомите, ако имате специфични нужди и двигателни затруднения, за да осигурим достъп до събитието.

    0,00 лв.

Общо

0,00 лв.

Споделете това събитие

bottom of page