top of page

чт, 08.06

|

Zoom event

Дизайн на социална промяна (онлайн)

Събитието е част от Impact HUB (Хъб за въздействие). Хъбът включва серия от обучения, консултантска и менторска помощ, които следват процеса на кандидатстване за финансиране в BIRDs in BG и целят да предоставят точната подкрепа за развитие на знания и умения.

Регистрацията вече е затворена
Вижте други събития
Дизайн на социална промяна (онлайн)
Дизайн на социална промяна (онлайн)

Час и място

08.06.2023 г., 10:00 ч. Гринуич+3 – 09.06.2023 г., 17:00 ч. Гринуич+3

Zoom event

За събитието

Обучението "Дизайн на социална промяна" e част от серията ни Impact HUB (Хъб за въздействие):

Хъбът се фокусира върху способността на гражданските организации да предлагат решения, нови идеи и подходи към съвременните обществени проблеми. Хъбът, също така, цели да осигури устойчива и гъвкава работа на гражданските организации в непрекъснато променящата се среда и да предостави на професионалистите в тях, необходимите знания и умения за ефективна и въздействаща работа.

Обучението "Дизайн на социална промяна" се фокусира върху съвременни подходи в намиране и стратегизиране на решенията за промяна. Ще обхванем теми и подходи свързани с генериране на идеи, развитие на социални иновации, включване на заинтересованите групи и работа с общностите ни, тенденции в гражданската работа, теория на промяната и планиране на въздействието, изграждане на стратегии, планове за действие и финансово планиране.

Обучението "Дизайн на социална промяна" е подходящо за членове на екипи, вземащи решения за развитието на организацията – членове на ръководните органи, изпълнителни и програмни директори, управители и т.н.

От участниците, очакваме да демонстрират мотивация за участие, готовност да прилагат наученото, както и  да имат готовност да се включат пълноценно в обучението и да присъстват на всички сесии. Участието в обучението, става на база, подадена регистрационна форма и одобрение от екипа, че участника отговаря на критериите за участие.

Очакван резултат от обучението: организациите да имат ясна визия, мисия и приоритети за работа, което да им помогне и при планиране на приоритетите, с които ще кандидатстват за финансова подкрепа, както и в оптималното оперативно планиране и фондонабиране.

Участието в обучението, не гарантира, получаване на финансиране и не е свързано с оценката на апликационните форми.

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Билети

  • Заявка за участие

    Местата на събитието са ограничени, затова ви молим да запазите своето при първа възможност. Моля да заявите, своето желание за участие в обучението като попълните регистрационната форма преди крайния срок 23 май 2023 г..

    0,00 лв.
    Продажбата приключи

Общо

0,00 лв.

Споделете това събитие

bottom of page