top of page

ср, 11.10

|

Хисаря

Ценности в действие - практически аспекти в работата на гражданските организации

Интерактивно и преживелищно обучение за активисти и НПО професионалисти, стъпващо на компетентностните рамки, стратегии и механизми на ЕК за общностна работа в областта на основополагащите европейски ценности.

Билетите вече не се продават
Вижте други събития
Ценности в действие - практически аспекти в работата на гражданските организации
Ценности в действие - практически аспекти в работата на гражданските организации

Час и място

11.10.2023 г., 09:00 ч. Гринуич+3 – 14.10.2023 г., 18:00 ч. Гринуич+3

Хисаря, бул. Генерал Гурко 3, 4180 Център, Хисаря, България

За събитието

Колко добре познаваме рамката на Европейската комисия, за демократична култура?

Какви знания имаме в областта на правата на човека и върховенството на закона? 

Как работим с темите за солидарност и активизъм?

Как преобръщаме принципните знания в програми и мерки за ангажиране на общностите в изграждане на демократично, равнопостовено и правово общество? 

Това са въпросите, които екипа на Impact Drive  и професионалните ни обучители постави в основата на обучението, което ви предлагаме. Поставихме си за цел да направим така, че рамката на ЕК да носи ползи за работата на НПО професионалистите в България. 

Обучението ще се посвети на изграждането на задълбочени компетенции у практици, активисти, младежки работници от гражданските организации за работа с основополагащите ценности на ЕС и теми като солидарност, демокрация, права на човека и равнопоставеност, право и справедливост, активно гражданство, свобода. Ще се запознаем с компетентностите модели, които съществуват и основните стълбове на солидарността, ще работим с понятията от темите за равенство и приобщаване и ще направим връзката с работа си в България. 

Предварителната програма на обучението, обхваща: 

Ден 1 - Европейските ценности в рамката на компетенциите за демократична култура (CDC model)

Ден 2 - Правата на човека като основополагащи ценности в работата на неправителствените организации

Ден 3 - Овластяване и насърчаване на гражданско участие - пътят на развитие на демократичните процеси.

Ден 4 - Общността в центъра на работата на неправителствените организации. Преобръщане на тенденциите за свиващи се гражданските пространства.

Тъй като развиването на компетенции, включва натрупване на знания, умения и нагласи, Ви каним да присъедините към този своеобразен 4 дневен тийм билдинг, в който ще заимстваме от неформалното обучение, и ще се ви впуснем в преживяване, дискусии и ролеви казуси, с възможности за самооценка и учене. Ще ви предизвикаме да преосмислите подходите си на работа и възможностите за надграждане, както и да създавате контакти и отворите пътя си към различни партньорства

Това обучение е предназначено за практици, които създават и изпълняват проекти и програми в гражданските организации, младежки работници, активисти, медиатори и експертите, посветени на работа с общности, както и неформални лидери, които работят за равнопоставеност, демокрация, върховенство на закона и споделят общоевропейските ценности. Подходящо и за ръководители и програмни мениджъри. 

Лектори в обучението за вас, ще са: 

Катерина Стоянова

Катерина Стоянова е завършила специалност „Mеждународни отношения” в УНСС и има магистърска степен по “Социална работа с бежанци и мигранти” от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а в момента следва магистърската програма „Близкоизточни изследвания с арабски език”. Възпитаник е и на Националната програма „Управленски умения” на Българското училище за политика „Димитрий Паница“.

Катерина започва работа като координатор проекти в бизнес сферата, но не след дълго я спечелват каузите на неправителствения сектор и тя постепенно натрупа опит в рамките на програми като Младежта в действие, Еразъм плюс, Европейска доброволческа служба, по-късно

трансформирала се в Европейски Корпус за солидарност, Фонд за убежище, миграция и интеграция, Европа за гражданите и други европейски и международни програми. Основните сфери на работа на Катерина са доброволчество, принудителна миграция, изкуство и култура. Тя е един от гордите основатели на „Проект Бежанци“, който действа като най-големият доброволчески дългосрочен проект в областта на миграцията от 2011 до 2020 г.

Въпреки солидния ѝ опит като ръководител на проекти, страстта на Катерина са обученията – тя е обучител и фасилитатор от 2012 г. Сред обученията, които е провела, са обучения при пристигане и срещи за междинна оценка на международни ЕДС/ЕКС доброволци, обучителни срещи за ЕДС/ЕКС акредитирани организации и множество обучения по теми: онлайн активизъм, управление на доброволци, разписване, разработване и отчитане на международни проекти, мир, трансформация на конфликти и ненасилствена комуникация, права на човека, включително овластяване и права на жените, принудителна миграция и бежанци, многообразие и приобщаване, младежко лидерство, емоционална интелигентност, активизъм и младежка информация, организиране на общности, изменение на климата и обучения, свързани с история и памет. Като цяло от 2012 г. насам тя е провела повече от 100 обучения в България, Белгия, Франция, Германия, Италия, Република Северна Македония, Швейцария, Сърбия и напоследък онлайн.

Джафер Саатчъ

Джафер е професионален обучител със солиден опит в областта на неформалното образование, младежката работа, овластяването на младите хора и образованието по правата на човека. Той е един от учредителните на Амнести Интернешънъл България. От самото начало той е част от

основния екип, който оформя визията, мисията и основните области на работа. Понастоящем е координатор “Образованието по правата на човека“ и член на управителния съвет.

Джафер е и част от Звеното на обучителите към Младежкия департамент на Съвета на Европа. През годините той е участвал в много различни образователни дейности, проекти и кампании. Имал е водеща роля в супервизията на учебни сесии и курсове за обучение, организирани от

Младежкия отдел. Работил е по различни теми, свързани с правата на човека, като например правата на малцинствата, правата на мигрантите и търсещите убежище, кампании срещу езика на омразата, промотиране на демокрацията и демократичните ценности сред младежите в Европа,

Северна Африка и САЩ, както и изграждане на политическия капацитет на младежките работници и съответно на младежките центрове в България и Азербайджан.

Джафер е един от обучителите, които работят в тясно сътрудничество с младежките делегати в рамките на инициативата "Подмладявана на политиката на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Той има обучителна и надзорна роля в процеса на подготовка и пълноценно участие на младежките делегати в сесиите на Конгреса.

Теодора Иванова-Вълева

Разнообразен опит, свързан с управление на проекти и обучение в публичната сфера, в управленското консултиране и последните 12 години работата с каузите и в обществена полза. През 2017 е сред основателите на фондация Impact Drive като от 2021 изцяло се посвещава на организацията. Богат и задълбочен опит в създаването на авторски обучения, по теми, насочени към работата и организационното развитие на НПО и социални предприемачи. Работи по теми за многообразие и включване, солидарност и др.

Сертифициран обучител като 2022 г. успешно завършва обучителния тренинг за обучители на програма Еразъм + за младежки програми. Част е от федералната програмата на САЩ за професионален обмен в областта на общностното организиране, като специализира в темата за павнопоставеност на жените в глобален план. 

Има две магистърски дипломи в областта на управлението и бизнес администрацията (УНСС и IFAG).​

Обучението ще се проведе в SPA ХОТЕЛ “АУГУСТА“, Хисаря, в рамките на 4 дни от 11 до 14 октомври, с възможност за пристигане на 10 и отпътуване на 15 октомври от мястото на обучението. Заявяването на интерес става, чрез попълване на регистрационната форма, а одобрението за участие е на база на демострираните мотивация и готовност за пълноценно включване в обучението. Организаторите поемат разходите за настаняване и изхранване на участниците, както и транспортни разходи. Срокът за записване е до 2 октомври 2023 г. 

Обучението е част от Ценности в действие: силата на гражданските организации

В серията целим практиците и активистите в гражданските среди не само да познават и следват основните ценности на ЕС като зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека, но и да ги развиват в съзнателен набор на програми и действия в своята работа с общностите си. Въз основа на обученията ще бъде изградена и поддържана мрежа от практици за постоянен обмен на идеи и възможности за сътрудничество.

Участието в обучението, не гарантира, получаване на финансиране и не е свързано с оценката на апликационните форми.

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете това събитие

bottom of page