top of page
  • Снимка на автораТеодора Иванова

Социалната икономика като инструмент за многообразие и включеност

Той е младеж, на пръв поглед като всички останали студенти в престижните университети на Harvard и Oxford - целеустремен, жаден за знания и с обещаваща кариера. Успява да постигне и това, работейки като консултант в мащабни проекти и световни корпорации като MC Kinsey. Но има нещо, което го вълнува много повече от обещаващата кариера... През 1981 предизвиква промяната, създавайки Ashoka - една осъществена мечта за промяна, за развитие и подпомагане на социалния бизнес, за промяната, започваща вътре в нас и с чувството на емпатия и съпричастност. Младежът е Бил Дрейтън. Той вярва, че всеки един от нас може да се превърне в новатор, в пътеводна светлина на общности, иновации и каузи.

В силата на промяната и общностите вярва и екипът на Impact Drive. Организацията ни работи с екипите на организациите със социална мисия и заедно с тях създава възможности и решения за устойчивост и ефективност на дейностите им; развиваме уменията им, за да могат те на свой ред да създават възможности и промяна за своите бенефициенти и общности.


Идеята за развитието на ново поколение социални предприемачи в редиците на екипите на организациите с идеална цел, работещи с младежи е в основата на проекта "SoDivers - Социалната икономика като инструмент за многообразие и включеност" на фондацията, който стартираме този месец. Проектът комбинира инструментариума и ефективността на социалната икономика и ги активира за преодоляване на проблемите на социално изключване и неравнопоставеност.


Проектът е съфинансиран от програма”Еразъм+” на Европейският съюз и включва партньори от 10 страни. Всички те работят с младежи и групи, застрашени от изключване, развиват социално предприемачество или имат интерес да го развиват или да насърчават своите бенефициенти в тази посока. Партньорите в проекта са убедени във възможностите, които социалната икономика дава и инвестират усилия, техните младежки работници да имат нужните компетентности за развитието и подкрепата на социален бизнес.


В сърцевината на проекта е практическо приложимо и изградено “по мярка” спрямо нуждите на младежките работници от партньорските организации обучение "SoDivers - Социалната икономика като инструмент за многообразие и включеност“.

В обучението ще се включат 20 представители на организациите партньори. Треньорският екип, който обединява експерти от България, Полша и Словения ще предостави пространство, в което младежките работници, потопени в енергизиращата сила на българската планина, ще учат, изпробват, кръстосат, презентират и обменят идеи за свои проекти, каузи и начинания, свързани със социалното предприемачество. Това ще бъде и тяхната заявка за вписването им в цветното и същевременно турбулентно пространство на желаната промяна.


Обучителният курс ще бъде допълнен от онлайн срещи в разширен състав, посветени на важни за организациите теми: политиките на ЕС за младежка и младежката работа; социална икономика в Европа, широката тема за многообразие и включване и финансиране на гражданските организации. Онлайн срещите ще позволят да развием мрежата на партньорите и да поставим основа за сътрудничество и общи решения в страните, участващи в проекта.


В дългосрочен план вярваме, че проектът ще даде знания, увереност и мража и ще подкрепи НПО във важната роля, която им се пада и на техните екипи като първа линия на подкрепа на уязвимите и засегнатите от кризата, от една страна, и като лидери, прегръщащи промяната и изграждащи новото нормално, от друга.

Екипът ни прегръща промяната и твърдо зад всеки, осмелил се да потърси вярното решение, да подкрепи гражданското участие, да се превърне в ментор, партньор и поддръжник. SoDivers поставя началото на една желана и необходима промяна в посока на създаването на устойчиви практики, отговарящи на нуждите и предизвикателствата на новото време.


Повече за проекта можете да намерите на: www.impactdrive.eu/sodivers.


38 преглеждания

Comments


bottom of page