• Теодора Иванова

Changemaker Capacity Index


Инструмент за диагностика на възможността ви да оказвате въздействие


Как бързо и лесно да прецените дали дадена организация има капацитета да постига реална промяна? Възможно ли е това да се случи без сложна, скъпа и продължителна външна оценка?

Днес, оценката на капацитета на организацията да постига реални резултати и да влияе за достигането на реална промяна е от все по-голямо значение. Съществуват редица инструменти, които са в помощ на НПО и социалните предприемачи, при измерването на въздействието (impact assessment) с различна сложност и степен на влагане на ресурси. Тук представяме един, който е насочен към най-младите и най-малките организации, с ограничени ресурси.


Changemaker Capacity Index (ССІ) е създаден от MIGHTY ALLY - организация, базирана в САЩ и източна Африка, която подобно на нас си е поставила за цел да подпомага изграждането на капацитет и развитието на онези, които искат да променят средата, обществото и света.


Изработеният инструмент цели да осигури достъпен и по-задълбочен преглед на възможностите за въздействие - или какъв е организационния капацитет. Той е съобразен с четири критични и взаимосвързани области: стратегия за развитие, организационното здраве, маркетинг и партньорства. Тези четири блока сами по себе си няма да гарантират социална промяна - има твърде много променливи. Но без тези четири основополагащи блока, желаните резултати и въздействие не могат да бъдат достигнати в пълнота.


Най-важното обаче е, че този инструмент не изисква влагането на значителни ресурси и време. След отделеното време да отговорите на 20те въпроса, вие получавате имейл с описание на резултатите и позиция, спрямо средните резултати на всички попълнили ги, което ви позволява да анализирате силните и слабите си места и да начертаете план за работа, базирайки се на данни.


Искате ли да измерите своя капацитет? Трябват ви 10 минути... Въпросите са на английски език.


Идеята на ССІ е да натрупва и усреднява стотици, а с времето и хиляди резултати и така да се създаде стойностен индекс. Това ще създаде уникален набор от данни, в който ще може да се конфигурират резултатите според типа и размера на организацията и ще позволява да се следят тенденциите в сектора. С тези данни организациите, ще могат по-аргументирано да взимат решения за организационното си развитие.


Създателите на ССІ обещават да работят и да развиват индекса постоянно и с радост приемат обратната връзка на ползващите го. Ние също, ще очакваме вашата обратна връзка, ако използвате този инструмент.20 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

УСЛУГИ за НПО