top of page

Теодора Иванова-Вълева

Изпълнителен директор/УС

  • LinkedIn - Grey Circle
Истински вярвам, че всеки от нас може да създава промяна. Достатъчно е да сме освободени от всякакви системни бариери, предразсъдъци и агресия, така че всеки от нас да може да намери своето призвание, своето място и сила и да просперира. Аз съм тук, за да съм сигурна, че всеки, тръгнал да променя света към по-добро, ще може да го прави успешно.
Веднъж     овладяла своя глас, всяка жена, която има своята икономическа независимост, здравословен личен баланс и уважение - тя може да постигне всичко.

Теодора Иванова-Вълева

Обучение и неформални методи на преподаване, изграждане на капацитет, организационно развитие, социално предприемачество, дизайн и управление на проекти, менторство, равнопоставеност, включване и принадлежност, овластяване на жени, баланс между работа и личен живот за работещи майки, управление на грантови програми, системна промяна и networking

Разнообразен опит, свързан с управление на проекти и обучение в публичната сфера, в управленското консултиране и последните 12 години работата с каузите и в обществена полза. През 2017 е сред основателите на фондация Impact Drive като от 2021 изцяло се посвещава на организацията. Богат и задълбочен опит в създаването на авторски обучения, по теми, насочени към работата на НПО и социални предприемачи. Сертифициран обучител като 2022 г. успешно завършва обучителния тренинг за обучители на програма Еразъм + за младежки програми. Има две магистърски дипломи в областта на управлението и бизнес администрацията (УНСС и IFAG).​


Съучредител на Impact Drive и първи председател на Управителния съвет

Създател е на DigiComs

Експерт в Институт "Отворено общество" (2011-2020 г.), 

Директор партньорства в CSR Bulgaria (2016-2019), 

Съ-основател на Фабрика 360 и основен обучител до юли 2016 г.

Част от основателите, Председател и член на УС на сдружение "Настоящи и бъдещи майки" (2006-2010 г.) - организацията осигурила едногодишно високоплатено майчинство в България.

bottom of page