top of page

Заинтригувани ли сте от света на дигиталните комуникации?

Каним ви да попълните анкета за потребителските си нагласи и да участвате в уникален социален бизнес модел 

 

Ще отнеме, не повече от 10 минути

Digicoms #1_edited.png

Фондация Impact Drive изпълнява проект DigiComs (Digital Communicators),  в рамките на който екипът на Impact Drive ще разработи модел за онлайн обучение на момичета и млади жени между 18 и 35 г. за развитие на компетенции в дигиталната комуникация. Обучението ще е част от социален бизнес модел за връзка между обучените дигитални комуникатори и граждански организации и НПО, които търсят да наемат експерти за осъществяване на комуникацията и развитието на дигиталното си присъствие. 

Целта на настоящето допитване е да се събере информация за профила на потребителите (бъдещите дигитали комуникатори), за да се прецезира моделът и характеристиките на обучението.

Информация, относно събираните лични данни на участниците в анкетата

 

Фондация „Импакт драйв“ събира, съхранява и обработва личните данни, които са предоставени във връзка с изпълнение на проект "DigiComs (Digital Communicators) - Развитие на бизнес модел, за овластяване на момичета и млади жени, чрез умения за дигитална комуникация", съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и регламент на ЕС 679/2016.    
За целите на настоящата анкета фондация „Импакт драйв“ събира:
- имейл адрес (автоматично, подавайки анкетата) и пол на участниците;

 

- Данните се събират, за удостоверяване участието ви в провежданата анкета по проекта за анализ на потребителските нагласи, спрямо разработвания модел; 
- Данните се предоставят доброволно от участниците при попълване на анкетата;
- Участниците имат право на достъп, коригиране или заличаване на събраните данни;
- Събраните данни се обработват анонимизирано и ще се използват единствено за целите на проекта, за анализ и определяне на потребителски профили. Анонимизираните данни могат да бъдат предоставени в обобщен вид за отчетни цели на Български фонд за жените по силата договор за безвъзмездно финансиране от 30.07.2018 г. 
- Участниците имат право на уведомяване при предоставяне на данните им на трети лица, извън посочените, правото на възражение срещу обработване на данните им и право на защита пред компетентните държавни органи;
- Участниците могат да се свържат с фондация „Импакт драйв“ на електронна поща  info@impactdraiv.eu във връзка с упражняването на правата си по отношение на предоставените от тях лични данни. В рамките на 1 календарен месец фондация „Импакт драйв“ ще предостави исканата информация. 

bottom of page