top of page

пн, 03.04

|

Online course

Comms4Fundraising - Комуникации за фондонабиране

Обучение за дигитални комуникатори на DigiComs, фокусирано в умения да набираме подкрепа и да "продаваме" каузите чрез силата на комуникациите. # 2 седмици и половина, посветени на интензивен курс # 6 часа седмично присъствени онлайн сесии # 3 тематични модула # 1 практически уебинар # сертификат

Регистрацията е затворена
Вижте други събития
Comms4Fundraising - Комуникации за фондонабиране
Comms4Fundraising - Комуникации за фондонабиране

Кога и къде?

03.04.2023 г., 15:00 ч. Гринуич+3 – 21.04.2023 г., 15:00 ч. Гринуич+3

Online course

За събитието

DigiComs ONE не ни е достатъчен! Искаме още!

DIGICOMS - Комуникации за фондонабиране е интензивен онлайн курс, който цели да надгради и задълбочи формираните в базовия курс DigiComs пакет от знания.  Ще работим с темата за фондонабиране, в която комуникациите са водещи и критични за постигане на набелязаните цели. Курсът е самостоятелен и е подходящ и за лица, които не се минали през базовия курс.

Както винаги, предлагаме Ви специализирано и единствено по рода си обучение за дигитални комукатори:

 • специфична и специално разработена учебна програма с практическа насоченост
 • обучението подготвя нов тип специалисти, фокусирани върху спецификите и нуждите на организациите, работещи за каузи, да комуникират и набират подкрепа
 • то открива перспектива за гъвкава работа за каузи, носеща смисъл и удоволетворение
 • и създава възможности гражданските организации да подобрят онлайн комуникациите си

За кого е подходящ курсът?

Comms4Fundraising е подходящ за всеки, който иска да развива кауза, независимо дали е част от организация, частна комапния или гражданска или лична инициатива. 

 • практици от гражданския сектор или социалнипредприемачи
 • доброволци
 • професионални комуникатори 
 • практици в КСО, маркетинг и др. в бизнес и публичен сектор, които отговарят за работата с каузи

Какво включва курсът DIGICOMS - Комуникации за фондонабиране?

3 тематични модула, които ще проведем в рамките на 2 седмици и половина:

 • Фондонабиране = Комуникиране. А и Б на фондонабирането
 • Ключови знания и умения за продаването на мечти
 • Подготовка за фондонабиране и текущо управление на комуникациите

Серия от практически задачи и упражнения в самостоятелна и гъвкава форма на учене:

 • Собствени материали с теоретични насоки и примери
 • Задачи за самоподготовка или работа в група
 • Креативни задачи
 • Оценка и лична обратна връзка от лекторите
 • Учене в собствен ритъм
 • Възможност за постоянен обмен с групата от участници

Уебинари, които ще Ви:

 • срещнат със специални гости - практици в гражданския сектор и комуникацията
 • дадат структурирана обратна връзка по изпълняваните задачи
 • отворят поле за дискусия и разговори по темите на курса

За финалната практическа задача:

 • тя е комплексна практическа задача, позволяваща отработване на наученото
 • предоставя Ви подробна обратна връзка от двете лекторки на курса
 • с нея ще получите сертификат и референция за придобитите знания
 • ще създадете собствено портфолио

Кои са преподавателите?

Теодора Иванова-Вълева, Impact Drive Foundation

 • Над 15 години в НПО сектора
 • Експерт, ментор, консултант при дизайн и управление на проекти, стратегическо планиране, фондонабиране, управление, оценка и ефективност на дейностите на НПО и социални предприемачи
 • Професионален обучител в темите фондонабиране, D&I, Социално прдприемачество и др.

Веселина Пайотова, Impact Drive Foundation

 • 15 години в корпоративния сектор на висши ръководни позиции в области като маркетинг и развитие на екипи и продажби
 • Задълбочение познания по бизнес развитие и продажби 
 • Консултант и преподавател в развитието на умения за продажби, преговори и маркетинг
 • Менторира и подпомага социални предприемачи, общински администрации и класически предприемачи

Какво още?

Ставате част от общността на дигиталните комуникатори на DigiComs

Имате достъп до онлайн форум в затворена група, позволяващ постоянна комуникация, разговори и обсъждане на идеи, теми от злободневието, възможности за развитие и др.

Цената на курса е 169 лв. за един участник - редовна цена

- 10% отстъпка от цената за ранно записване, валидно до 13 март 2023г. с код EarlyComms4Fund

- 15% отстъпка от цената за втори и следващ участник от една организация с код Together (валидно до 3 април 2023г.).

Искате ли да дарите за фонда за стипендии на DigiComs- направете го със специалния ни билет. 

Повече за DigiComs на: www.digicoms.eu

График на курса


 • 3 часа 30 минути

  Фондонабирането = на комуникиране. А и Б за фондонабирането


 • 3 часа 30 минути

  Ключови умения да продаваме мечти

Налични са още 2 елемента

Запишете участници

 • Стипендия за DigiComs

  С този билет имате възможност да осигурите участието в пълния курс на обучение за една млада жена и да помогнете тя да стане дигитален комуникатор и развие своя кариера и икономическа независимост. Средствата ще отидат в нашия фонд за стипендии, който цели да осигури участието в DigiComs курсовете на млади жени в неравнопоставена ситуация. Подборът ще бъде направен след публично обявен конкурс.

  189,00 лв.

Общо

0,00 лв.

Share This Event

bottom of page