top of page

пт, 05.02

|

www.impactdrive.eu/digicoms2-training

Дигитален сторителинг

Изясняването на функциите и елементите на дигиталния сторителинг, даването на инструменти и насоки за тяхното използване, ще превърне разказвачеството в силна и успешна практика в социалната комуникация.

Дигитален сторителинг
Дигитален сторителинг

Час и място

05.02.2021 г., 13:30 ч. – 17:00

www.impactdrive.eu/digicoms2-training

За събитието

График на провеждане:

4 февруари 2021 г. 

  • сесия 1 - 13:30-15:00 ч.
  • сесия 2 - 15:30-17:00 ч.

Разказвачеството, при това в дигиталната му форма, навлиза все повече в дейността на гражданските организации, тъй като постига по-въздействащо, емоционално, автентично и достоверно представяне на послания, ценности, идеи. Сторителингът има силата да поражда емпатия, да обвързва и привлича, да дава „лице“ на каузите, контекст на проблемите, да „сглобява“ причинно-следствените връзки на събитията. Именно затова сторителингът се превърна в нова комуникационна формула, прилагането на която изисква знания и умения. Изясняването на функциите и елементите на дигиталния сторителинг, даването на инструменти и насоки за тяхното използване, ще превърне разказвачеството в силна и успешна практика в социалната комуникация.

В рамките на този модул ще обсъдим следните теми: 

  • Какво е дигитален сторителинг и мястото му в комуникацията на гражданските организации? Елементи
  • Откъде черпим идеи и теми за историите? Процес на „събиране“ на историята 
  • Принципи и похвати за създаване на въздействаща дигитална история 
  • Инструменти и методи за създаване на история 

Усвояването на материалът ще позволи: 

  • Придобиване на увереност, знания и умения да се използва силата на историите в цялостната концепция за дигитална комуникация на гражданските организации при овластяване на уязвими групи, промотиране на резултати и добри практики, публично поставяне на ключови въпроси и проблеми и др.  
  • Развиване на усет за история и конструирането й по въздействащ начин.  
  • Прилагане на утвърдени драматургични похвати и подходи при изграждане на историята.  
  • Овладяване на цялостния процес на създаване на дигитална история – от темата до финалния резултат.

Този модул е част от практически ориентирано онлайн обучение за развиване на компетентностите на момичета и млади жени в областта на дигитална комуникация, насочена към каузи, граждански инициативи и активистки дейности, което се осъществява, в рамките на проект "Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs", финансиран от Български фонд на жените.

Споделете това събитие

bottom of page