top of page

ср, 21.04

|

Online

КАУЗИТЕ В ПОСТ-КОВИД РЕАЛНОСТТА

Тенденции и ключови решения, които кризата отключи

Registration is Closed
See other events
КАУЗИТЕ В ПОСТ-КОВИД РЕАЛНОСТТА
КАУЗИТЕ В ПОСТ-КОВИД РЕАЛНОСТТА

Час и място

21.04.2021 г., 16:00 ч. – 17:00

Online

За събитието

Турбулентната 2020 г. и хаотичните времена, в които живеем и в момента, поставиха организациите в обществена полза на предната линия за спасяване, преодоляване, възстановяване от последствията на здравната криза. А донорите вече пренастройват програмите си и мислят за следващите дни, в които организациите, ще имат нужда от подкрепа, за да продължат мисиите си.

Когато заговорим за проектно финансиране, НПО започват да плуват в свои води. Това е най-типичния източник на финансиране за нестопанските организации в най-новата ни история като в годините преди влизането ни в Европейския съюз, бе почти единствен. В периода след 2007 г. динамиката на предлаганите грантови средства, се променя съществено и немалка част от донорските програми се оттеглят от страната ни, за да отстъпят място на средствата от европейските фондове. Тенденциите са, към развиване на все повече източници на финансиране и намаляване дела на т.нар. донорско финансиране, с източници големи частни или обществени фондации. Въпреки това, този финансов източник остава на първо място по предоставени финансови средства - 46 % през 2019 по данни на Български дарителски форум. 

Друга важна тенденция в последните 20 години е стремежът на организациите, предоставящи безвъзмездни средства да променят фокуса на планиране на подкрепата, от цели към резултати и дълготраен ефект. Това промени подходите и инструментите за дизайн и управление на проектите. Поставя се акцент на устойчивостта и възможността проектните инициативи да доведат до реална и смислена промяна в живота на хората и общностите. 

В този разговор ще дадем думата на онези колеги в нашата общност, които създават и организират програми за безвъзмездна подкрепа. Ще разговаряме за:

  • Тенденциите в дарителството и ключовите изводи от кризата
  • Новите моменти при подкрепата на организациите (подходи, тематични области, инструменти и др.) 
  • Представянето на донорските програми в България 
  • По пътя на промяната: измерване на ефекта на подкрепата и усилване на въздействието

В разговора ще се включат: 

Гергана Куцева, Български фонд за жените

Гергана Куцева е заместник-директор на Български фонд за жените, където отговаря за стратегическото и оперативно развитие на организацията, работейки по Теория на промяната, стратегията за отпускане на средства и развитието на рамка за мониторинг и оценка на ефекта от грантмейкинга. Има близо 20-годишен професионален опит в сферата на обществените комуникации и консултации, в изграждането и управлението на стратегически и креативни комуникационни кампании за НПО, културни институции, бизнес субекти и политически партии. Нейната кауза е премахването на половите стереотипи, основаните на пола насилие и дискриминация и постигането на социална промяна чрез гарантиране на фактическото равенство на жените и мъжете във всички сфери на живота в България и извън нея.

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Ива Петрова, Фондация BCause

Ива Петрова е експерт „Дарителски програми и фондонабиране“ във фондация BCause, където от 12 години се занимава с програмите за дарителство и доброволчество на работното място, в партньорство с местни и мултинационални компании. Членува в Българската асоциация на КСО специалистите /БАКСОС/ и Българската асоциация за управление на хора /БАУХ/ и приема за своя кауза превръщането на дарителството в част от ежедневието ни не само като отделни граждани, но и на работа – там, където прекарваме най-много време и можем да правим добро заедно с колегите си. Вярва, че отговорното, организирано и прозрачно дарителство има безброй ползи за работодателите, служителите и самите бенефициенти, затова общественозначимите каузи са неразделна част от фирмената култура през 21 век."

Фондация BCause е експертна организация с 20 годишен опит, която насърчава и развива дарителството и социалните инвестиции. Организацията развива разични и възможности, които подпомагат дарителските практики от хората и организациите.  

Теодора Иванова-Вълева, Impact Drive

Професионалният и живот от много време е свързан с управленито на проекти и организационно развитие, както и дизайн и управление на грантови схеми и програми. Работи за кратко в публичната власт и в частното управленско консултиране, но намира страст и смисъл в работата в неправителствения сектор и хората, работещи за каузи. Силно се интересува от това как те да бъдат ефективни, въздействащи и успяващи в мисиите си. Дейността и в подкрепа на организациите е свързана с участие в проекти, менторство, помощ при създаването на фъндрейзинг и бизнес планове, организационни, комуникационни и управленски стратегии, лекции, консултиране и други.

Билети

  • Регистрация

    0,00 лв.
    Продажбата приключи

Общо

0,00 лв.

Споделете това събитие

bottom of page