Нашата кауза е да осигурим необходимите ресурси, знания и умения у всяка организация да се справя успешно с дейности като фондонабиране, комуникации, организационни промени и финансов мениджмънт.

WE DRIVE YOU TO IMPACT

Днес, когато започваме работа по дадена кауза или искаме да дадем гласност на даден проблем или решение, неминуемо стигаме до необходимостта да си направим уеб страница. Ами сега? Не познаваме нито един дизайн...

Партньорството между Impact Drive и CSR Bulgaria осигурява платформата да работи на български за НПО. KindLink, която е създадена от български екип е бум във Великобритания с над 2 000 каузи и 20 000 корпоратив...

Please reload

logo 1.png

IVERSA даде началото на обученията за НПО и бе пътят към създаването на фондация Impact Drive

Impact Drive 

е създадена, за да отговори на нуждата на неправителствените организации от подкрепа за осигуряване на капацитет, необходим за постигане на независимост и устойчивост на организациите в работата им с общности в България.

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

Impact Drive

info@impactdrive.eu

Sofia, Bulgaria