1/1
В момента няма предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

1/3

Impact Drive 

Фондацията е създадена, за да отговори на нуждата на гражданските организации от подкрепа за развиване на организационен капацитет, който да ги направи независими и устойчиви в работата им с общностите в България.

в подкрепа на организациите, работещи с мисия

КОИ СМЕ НИЕ

Вярваме в намирането на решения за всяка отделна организация и кауза

Представяме си активен граждански сектор със стабилно работещи организации, които споделят и си сътрудничат, имат достатъчен вътрешен капацитет да изпълняват мисиите си и постигат значима промяна заедно с гражданите.

Уникални партньори, които ни подкрепят в процеса на фондонабиране за инициативи, свързани с равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора в социалния живот. Те влагат сърце и жест в каузата ни! 

Ашод Дерандонян, председател на фондация "Заслушай се"

Специализирани консултации

Обучения на екипи

Книги и материали

Статии

Ресурси

Новини

Собствени и партньорски проекти

Граждански инициативи

Младежки проекти

Про-боно подкрепа

Иновативни решения

Общност

Вижте най-новото от нас:

Последвайте ни: