top of page

чт, 11.02

|

www.impactdrive.eu/digicoms2-training

Работата на ДИГИТАЛНИЯ КОМУНИКАТОР

Целта тук е да дискутираме специфичната роля и работа на дигиталния комуникатор. Ще ви предоставим специални насоки за практическо приложение на наученото и ефективна работа с организациите.

Работата на ДИГИТАЛНИЯ КОМУНИКАТОР
Работата на ДИГИТАЛНИЯ КОМУНИКАТОР

Час и място

11.02.2021 г., 13:30 ч. – 17:00

www.impactdrive.eu/digicoms2-training

За събитието

График на провеждане:

  • сесия 1 - 13:30-15:00 ч.
  • сесия 2 - 15:30-17:00 ч.

Целта тук е да дискутираме специфичната роля и работа на дигиталния комуникатор. Ще ви предоставим специални насоки за практическо приложение на наученото и ефективна работа

В рамките на този модул ще обсъдим следните теми: 

  • Контекст и основни принципи на работата 
  • Етични стандарти и добри практики. 
  • Създаване на портфолио и личностен бранд
  • Кризисна комуникация - форми за противодействие, защита на права и отстояване на позиция. 

Усвояването на материалът ще позволи: 

  • В допълнение на получените знания и умения, участниците са снабдени с набор от инструменти, нагласи и идеи за справяне с редица текущи проблеми на средата. 
  • Познават добре ролята си на "посредник" между каузата и външния свят. 
  • Готови са да подкрепят и "водят" гражданските организации, както и да налагат добри стандрати на работа.

Този модул е част от практически ориентирано онлайн обучение за развиване на компетентностите на момичета и млади жени в областта на дигитална комуникация, насочена към каузи, граждански инициативи и активистки дейности, което се осъществява, в рамките на проект "Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs", финансиран от Български фонд на жените.

Споделете това събитие

bottom of page