top of page

чт, 14.01

|

www.impactdrive.eu/digicoms2-training

Среда, средства и инструменти

Целта на модула е да опознаете процесите и тенденциите в онлайн средата, потребяването и създаването на съдържание, привличането на внимание, ангажирането за дълъг период от време. Ще се запознаете с богат медиа микс.

Среда, средства и инструменти
Среда, средства и инструменти

Час и място

14.01.2021 г., 13:30 ч. – 17:00

www.impactdrive.eu/digicoms2-training

За събитието

График на провеждане:

14 януари 2021 г. 

 • сесия 1 - 13:30-15:00 ч.
 • сесия 2 - 15:30-17:00 ч.

Целта на модула е да опознаете процесите и тенденциите в онлайн средата, потребяването и създаването на съдържание, привличането на внимание, ангажирането за дълъг период от време. Запознаване с богат медиа микс, комбиниращ различни канали за достигане до определени публики, както и подходи за форматиране на съдържанието според възприятията на аудиторията, спецификите на канала. Умения за търсене и работа с достъпни онлайн дигитални инструменти (бюджетни или със свободен достъп) и практически насоки за конкретното им приложение в дейностите на организацията.

В рамките на този модул ще обсъдим следните теми: 

 • Специфики на дигиталната комуникация, тенденции в онлайн средата, извеждане на профили на целеви групи (медии, поддръжници, екип, донори, партньори и др.)
 • Канали за онлайн комуникация и ефективно мултиканално комуникиране
 • Социалните мрежи – създаване и управление на общности, интеракция, ангажиране, включване 
 • Дигитални инструменти и използването им в работата на организациите

Усвояването на материалът ще позволи: 

 • Познаване на онлайн средата, стратегиите за извеждане на профил на различни публики, тактики за достигането и ангажирането им. 
 • Умения за „умно“ комбиниране на каналите за комуникация и ефективно управление. 
 • Познаване на спецификите на каналите и подходите за форматиране на съдържанието с цел постигане на максимален комуникационен ефект, ангажираност и „отглеждане“ на лоялни последователи. 
 • Познаване характеристиките на социалните мрежи и умение за прилагане на подходи при използването им за провеждане на ангажираща комуникация на участието. 
 • Умения за работа с различни дигитални инструменти за създаване, обработка и разпространение на съдържанието, за ангажиране на публиката, привличане на интерес и реализиране на успешни кампании.

Този модул е част от практически ориентирано онлайн обучение за развиване на компетентностите на момичета и млади жени в областта на дигитална комуникация, насочена към каузи, граждански инициативи и активистки дейности, което се осъществява, в рамките на проект "Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs", финансиран от Български фонд на жените.

Споделете това събитие

bottom of page