top of page

чт, 21.01

|

www.impactdrive.eu/digicoms2-training

Създаване на качествено съдържание

Целта е да се развие разбиране за това какво е качествено съдържание и да се представят различни формати и форми, в които да се създава то.

Създаване на качествено съдържание
Създаване на качествено съдържание

Час и място

21.01.2021 г., 13:30 ч. – 17:00

www.impactdrive.eu/digicoms2-training

За събитието

График на провеждане:

21 януари 2021 г. 

 • сесия 1 - 13:30-15:00 ч.
 • сесия 2 - 15:30-17:00 ч.

Целта е да се развие разбиране за това какво е качествено съдържание и да се представят различни формати и форми, в които да се създава то. Запознаването със стандартите в добрата журналистика при работата с информация и конструирането на съобщенията ще допринесе за преодоляване на манипулацията и базиране на фактите при реализиране на дейности, свързани с информираност и публичност. Ангажираността на потребителите в ролята им на „граждански журналисти“ ще подпомогне за изграждането на общност и постигане на социална промяна, както и ще мобилизира обществеността към чувствителни теми и въпроси, останали в „сянката“ на медии и институции. Идеята е участниците да придобият практически умения и знания да създават разнообразно съдържание, чрез което да постигат заложените организационни цели. Те ще се запознаят и с маркетингови похвати, чрез които да създават и разпространяват по-успешно съдържанието, което генерират.

В рамките на този модул ще обсъдим следните теми: 

 • Видове съдържание и комбинирането им – текст, картина, видео, аудио. 
 • Журналистически принципи за работа с информация – търсене, проверка, селектиране, генериране. 
 • Създаване на съдържание, насочено към информиране
 • Креативни форми на съдържание – какви, как, кога и защо се създават. Копирайтинг.

Усвояването на материалът ще позволи: 

 • Повишаване на медийната и информационна грамотност и внедряване на принципи и подходи от журналистиката, ПР и маркетинга в работата на дигиталните комуникатори. 
 • Практически умения за създаване на разнообразно по жанр, форма, формат, цел и т.н. съдържание, базирано на факти. Умения да се разграничава факт от мнение, както и да се търси плурализъм на гледни точки. 
 • Изграден стандарт за качествено съдържание и умения за преструктурирането му според спецификите на публиката. 
 • Умение за преобръщане на проблемното говорене и провеждане на комуникационна политика, насочена към даване на конструктивни решения и провеждане на диалог. 
 • Разпознаване на формите на манипулация и обогатяване на комуникационния инструментариум за преодоляване на кризите, предизвикани от тях. Креативно мислене и създаване на иновативни форми на съдържание, както и трансмедийно разказване.

Този модул е част от практически ориентирано онлайн обучение за развиване на компетентностите на момичета и млади жени в областта на дигитална комуникация, насочена към каузи, граждански инициативи и активистки дейности, което се осъществява, в рамките на проект "Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs", финансиран от Български фонд на жените.

Споделете това събитие

bottom of page