top of page
  • Снимка на автораТеодора Иванова

Близо 5.5 милиона лева средства за гражданския сектор с подкрепата на ЕК

Impact Drive е част от консорциум с БФЖ и БЦНП

Близо 5.5 милиона лева ще се инвестират в устойчивостта на гражданските организации в рамките на тригодишна партньорска инициатива на Български фонд за жените (БФЖ), Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF), подкрепена от Европейската комисия. Целта е укрепване и развитие на неправителствения сектор чрез стратегическо и дългосрочно финансиране и изграждане на капацитет, разработени на база проучвания на специфичните нужди на малките и местни неправителствени организации в България, които работят за социална промяна, отстояват човешките права, демокрацията, върховенството на закона и европейските ценности.

Българският граждански сектор е под заплаха и непрекъснат натиск, въпреки, че неправителствените организации са винаги на първа линия, когато трябва да се справим с кризите – от това да помогне в борбата с COVID-19, до това да приюти украински бежанци. В последните години ставаме свидетели на все по-ожесточени атаки срещу НПО-тата, заради които доверието в тях спада. А трябва да е обратното – активният граждански сектор е неразделна част от всяка истински демократична държава и неин пръв коректив. Разбирането на БФЖ е, че малките организации, особено тези извън София, макар и често с ограничени възможности, са гръбнакът на гражданското общество и точно те имат нужда от повече доверие и подкрепа, за да постигнат социална промяна за техните общности. Знаем, че двата аспекта - финансиране и изграждане на капацитет, са неразривно свързани и с настоящата инициатива ще ги прилагаме още по-ефективно, защото обединяваме усилия с най-подходящите партньори“, споделя Надежда Дерменджиева, директорка на БФЖ.

3,217,340 лв. или близо 60% от общата стойност на инициативата ще бъдат директно инвестирани в организациите и развиваните от тях дейности чрез три финансови механизма, в които всяка организация може да кандидатства за общо максимум 117,000 лв. (60,000 евро).

В края на месец април 2023 г. предстои обявяването на нов конкурс по програма „Мисия: Възможна“ - единствената донорска програма в България, която предоставя гъвкаво и свободно от рестрикции финансиране за административните нужди и организационното развитие на НПО (т.нар. core funding) с продължителност до 24 месеца. То е ключово за устойчивостта и развитието на организациите, защото им позволява да планират стратегически и дългосрочно и да се фокусират върху постигането на мисията и целите си.

В началото на юни 2023 г. ще бъде анонсирана и целогодишно достъпната програма „Отворени възможности“, в която организациите ще могат да кандидатстват, без да се съревновават помежду си, за спешно финансиране за справяне с непредвидени външни фактори и кризи, проблеми със сигурността или нововъзникнали възможности за застъпничество, които изискват незабавна реакция, както и за участия в събития и международно сътрудничество.

През 2024 г. ще бъде отворена още една програма - “Ценности”, която ще финансира проекти на организации, насочени към отстояването на правата на човека и равнопоставеността между половете, утвърждаване на върховенството на закона, демокрацията и европейските ценности, и към противодействие на свиването на пространството за гражданска активност.


„Финансиращите механизми на Български фонд за жените винаги са били гъвкави и адаптирани към капацитета и нуждите на нашите партньори. Конкретно трите предстоящи програми продължават стратегическата ни работа за подкрепа на сектора и отговарят на споделените от над 110 организации от цяла България предизвикателства в “Изследване на нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи“, публикувано от БФЖ през 2022 г. В селекцията Фондът ще продължи да приоритизира т. нар. grassroots партньори - водени от общностите, за чиито права работят, организации, с малки бюджети, без дълга проектна история, новорегистрирани и / или такива, които осъществяват дейността си в отдалечени населени места, защото философията ни е да подкрепяме и даваме шанс на най-непривилегированите, които нямат капацитет да кандидатстват за друго финансиране, но познават най-добре проблемите и възможните решения“, обяснява Гергана Куцева, заместник-директорка на БФЖ.

1,025,168 лв. или близо 20% от общия бюджет на инициативата ще бъдат инвестирани в специални програми за изграждане и/или повишаване на капацитета на организациите в България, разработени от доказаните експерти - Български център за нестопанско право и фондация Impact Drive. Инициативата ще подкрепи усилията на сектора за взаимодействие с държавната и местната администрация при защита на конкретни граждански каузи, ще позволи на финансираните организации да постигнат по-високо ниво на институционална и финансова независимост и да развият организационна култура за стратегическо планиране на дейността си, както и капацитет за привличане на повече и диверсифицирани по вид финансови ресурси.

Според Български център за нестопанско право успешното развитие и укрепването на гражданския сектор в България са пряко зависими от устойчивото надграждане на капацитета на всяка една активна организация за своевременна и адекватна реакция в отговор на заплахи за демократичните ценности в обществото ни и опитите за ограничаване на гражданската активност. Програмите за изграждане на капацитет в рамките на инициативата ще бъдат насочени към подпомагане на организациите в страната да повишат капацитета си за застъпнически дейности, насочени към защита на европейските ценности, човешките и гражданските права, подобряване на оперативните и административните процеси и ефективността на дейността им.

БЦНП ще предостави възможност за участие в различни форми за изграждане на капацитет, съобразени с нуждите на организациите. Част от тях ще включват комплексни обучения („Гражданска академия“) по най-важните теми за функционирането и дейността на всяка гражданска организация (правна рамка, финансиране, стопанска дейност и финансова устойчивост, застъпничество и защита на обществени каузи, публичност, прозрачност и популяризиране на дейността, както и привличане на съмишленици и средства за успешни каузи). Друга част от предвидените дейности за изграждане на капацитет ще разглежда конкретни теми, свързани с отстояването и популяризирането на европейските и демократичните ценности, защитата на активисти и независими журналисти от заплахи, притискащи ги да заемат конформистка позиция. Инициативите за изграждане на капацитет ще включват и иновативни формати („Граждански творчески лаборатории“) за включване на творци и различни форми на изкуството в подготовката на кампании за застъпничество и популяризиране на дейността на организациите.

Фондация Impact Drive ще комбинира различни методи - обучения, индивидуални консултации и нетуъркинг събития - за повишаване на организационния капацитет на професионалистите в различни области, сред които стратегическо и оперативно планиране, управление на програми и проекти, оценка на въздействието, надграждане на компетенциите и увереността в работата с и за отстояването на европейските ценности.

"Организациите и хората, посветени на каузите у нас, твърде дълго бяха оставени да се справят сами. Динамиката на кризите и промените днес налага нуждата от 360-градусова подкрепа за хората с идеи за промяна и за по-добро утре. Често тези хора нямат предишен опит в управлението на организации и проекти, а онези, които имат, са претоварени и притиснати от ежедневието. В Impact Drive споделяме вярването, че гражданските организации и екипите им имат нужда от комбинирана подкрепа, която да им даде знания и най-вече практически решения, с които да оптимизират работата си. Това ще създаде пространство за повече идеи и усилия, насочени към развиване на застъпничество, активизъм, изследвания, разработване на решения, политики и други специфични за гражданските организации дейности. Много важна за нас е и работата по теми, свързани с европейските ценности, които, макар и неразделна част от гражданския сектор, днес са подложени на атаки и скептицизъм и изискват да ги отстояваме ежедневно", споделя Теодора Иванова-Вълева, изпълнителна директорка на IDF.

Официалният старт на партньорската инициатива ще бъде даден в началото на април 2023 г. по време на събитие, което ще се проведе в София и ще даде възможност за включване онлайн на организации от цялата страна. За своевременна информация, свързана със събитието и инициативата, следвайте уебстраниците и информационните канали на БФЖ, БЦНП и Impact Drive.Съвместната инициатива на БФЖ, БЦНП и IDF се осъществява в рамките на проекта “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия.


Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.


226 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page