top of page
  • Александър Николов

WRA - Power Up Planning Guide

Общ прегледPower Up: White Ribbon Alliance’s Program Planning Guide (Power Up) е ресурс, разработен от White Ribbon Alliance (WRA) в подкрепа на застъпничеството и усилията за ангажиране на общности на WRA Alliances и други партньори и заинтересовани страни. Power моделът, представен в това ръководство, обхваща процесът на застъпничеството от комуникацията за социална и поведенческа промяна (SBCC) до политическото застъпничество, за да предизвика промяна в домакинствата, общностите и държавите.


Успешното прилагане на Power модела има за цел незабавно да доведе до по-добър достъп до здравеопазване, отговорно лично поведение и възможност за вземане на самостоятелни решения. И все пак, на най-дълбоко ниво, това е модел, който да отвори пътя към вземащите решения, които определят възможността жените и момичетата да упражняват ефективно и равнопоставено правата си.


Power Up, стъпва на философията за силата на общностното организиране и включва поредица от инструкции и работни листове, които помагат на организациите и експертите, които работят с жените и момичетата да прилагат Power модела, за да идентифицират промените, които те биха искали да видят, и начините, по които един проект може най-добре да ги подкрепи, за да реализират желаните от тях промени.Вижте и изтеглете POWER модела на White Ribbon Alliance (WRA)

WRA_PowerUp_PlanningGuide
.pdf
Download PDF • 1.09MB

Компоненти на Power модела1. Жените и момичетата изискват и решават

Power моделът е уникален с това, че приема жените и момичетата за силни, каквито са в реалност, и че няма по-голяма сила за промяна, отколкото когато те са в самия център на действията, определяйки приоритетите на проекта, проектирайки програми и вземайки решения. Power модела е вярва във възможността жените и момичетата да са лидери на всичко, което ги засяга, защото:


(1) Жените и момичетата са експерти по отношение на собствения си живот и опит и знаят най-добре какво е необходимо, за да подобрят собственото си здраве и благополучие.

(2) Жените и момичетата могат и трябва да говорят сами за себе си, те не се нуждаят от посредници. Те изискват възможности и откритост.

(3) По-широките общности и системи за подкрепа на жените и момичетата, включително, ангажираните с развитието им, могат и трябва да бъдат консултирани и включени в планирането на проекта и дейностите, но тези, които се очаква да имат най-голяма полза от проекта, трябва да го управляват.2. Грижа за себе си, самозастъпничество и самоорганизация

Power моделът изисква жените и момичетата да вземат предвид своите индивидуални нужди, стремежи и способности преди всичко, за да подобрят собственото си здраве и живот и това на своите семейства, общности и държави. Доказателства от цял свят показват, че когато се издигат жените и момичетата, се издигат и тези около тях. Твърде често обаче жените и момичетата се приоритизират на последно място от обществото и от самите тях.


Power моделът има три стълба:


1) Грижа за себе си

2) Самозастъпничество

3) Самоорганизация


Всеки стълб съдържа дефиниция и ключови действия за насърчаване на жените и момичетата в техните собствени пътешествия. Приносът на проекта подкрепя жените и момичетата да предприемат тези ключови действия, контекстуализирани по тема и общност.


1) Грижа за себе си

Действия за поддържане и подобряване на здравето и благосъстоянието на жената и нейното семейство. Това допринася за цялостното здраве на общността.

Ключови действия:

• Практикуване на здравословно поведение и действия

• Търсене на информация, знания и грамотност

• Ефикасно използване на ресурсите


2) Самозастъпничество

Отстояване на себе си и правата си, използване на тактики за безопасно договаряне на исканията.

Ключови действия:

• Запознаване с личните права

• Вземане или договаряне на решения за самите себе си

• Ефикасно използване на каналите за обезщетение


3) Самоорганизация

Присъединяване към собствената общност, за издигане на колективно искания.

Ключови действия:

• Идентифициране на общи предизвикателства и поведения

• Създаване на решения, базирани на общността

• Търсене на по-широка промяна


3. Жените и момичетата оформят и споделят своите истории

В много отношения грижата за себе си, самозастъпничеството и самоорганизацията са едновременно дълбоко лични и универсални; индивидуалистични, но рядко практикувани в изолация. Power моделът набляга на свързването на жени и момичета, за да оформят и споделят собствените си истории за своите си цели. Чрез тези връзки жените и момичетата могат по-добре да споделят, да се учат от и вдъхновяват взаимно, като укрепват своята индивидуална и колективна сила да направят промяна.


4. Партньори и семейства, доставчици на услуги, политици и общности

Power моделът признава, че способността на жените и момичетата да ръководят и да се свързват, както и да се грижат, да се застъпват или организират от свое име, е значително оформена от хората около тях. Power моделът обаче измества популярната парадигма на проектите за здравеопазване и развитие, които започват със ситуационен анализ на благоприятната среда и след това проектират според тези спецификации. Power моделът не приема статуквото или съществуващите ограничения, наложени на жените и момичетата. Започва първо с това, което жените и момичетата се надяват да преживеят и постигнат, след това прави преглед на начините, по които партньори, семейства, доставчици на услуги, членове на общността и политици могат или да облекчат, или да попречат на жените и момичетата да реализират пълната си сила, здраве и права. Входните данни на проекта са предназначени да засилят улесняващите поведения – включително култивиране на шампиони – и смекчаване на възпрепятстващите поведения на важни хора в живота на жените и момичетата.


Методологията на Power модела е притежание на White Ribbon Alliance (WRA), които я споделят със заинтересовани организации. При интерес да станете част от мрежата на White Ribbon Alliance (WRA), можете да ни пишете на info@impactdrive.eu

43 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page