top of page
Digicoms2 #training poster small2.jpg

Ще научите основното за онлайн комуникациите, специфики на средата и инструментите, които най-често се ползват при комуникирането на каузи и граждански инициативи. Поставили сме акцент на уменията да търсите, обработвате и синтезирате информация и да съставяте качествено съдържание. 

Концепцията на обучението е за максимално практическа насоченост, което да позволи да прилагате наученото веднага. Предоставените задачи за самостоятелна подготовка ще ви помогнат да изграждите собствено портфолио, което ще можете да комуникирате с представители на организациите в НПО сектора и работещите за социална промяна. 

​Ще имате възможност за интеракция с професионалисти от различни области,  да получите менторска покрепа и консултиране от треньорския екип в процеса на практическо прилагане на новите знания.

Условия за участие
  • Обучението е насочено към момичета и млади жени на възраст между 18-35 г., вкл. в уязвима ситуация, които са мотивирани да развият компетентности на дигитални комуникатори и да открият професионалното си призвание в комуникирането на каузи и граждански инициативи 

  • Курсът е изцяло онлайн и важно условие е да разполагате за времето на провеждането му с компютър и редовен достъп до интернет, за да се гарантира възможността ви за пълноценно участие в обучението

  • Необходимо е да планирате времето си така, че да осигурите активното си участие в обучителния процес като присъствате на всички планирани онлайн сесии и изпълнявате поставените практически и тестови задачи. 

Характеристики на курса:


Старт: 10 декември 2020 г. 

Онлайн сесии: всеки четвъртък (без периода на Коледните празници и Нова година)

Продължителност: 9 седмици (6 учебни модула, 3 уебинара за дискусии и обратна връзка, финален изпит)

Ангажираност: между 3 и 6 часа, седмично (включва и времето за самоподготовка и изпълнение на поставените задачи)

Оценка на наученото: на седмична база с тестови и практически задания и обратна връзка по тях от треньорския екип, финално задание.

Език на курса: български (част от допълнителните материали за самостоятелно четене, може да бъдат на английски)

Край: 18 февруари 2021 г.

Проект "Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs"

Предстоящи събития

Треньорски екип:
IMG02819_edited.jpg

Multitasker, който вярва, че промяната идва от нас и само когато сме заедно

  • White LinkedIn Icon

Теодора Иванова-Вълева

P1070548_edited_edited.jpg

Разказвач на истории и познавач на вкуса на магията

  • White LinkedIn Icon

Деяна

Драгоева

Гост лектори: 
Digicoms2 #7.png

При въпроси и нужда от подкрепа:

Ралица Димитрова

Координатор

info@impactdrive.com

тел: 0877928626

LOGO_VIA_CIVIC_COLORED.jpg
ImpactDrive_RGB.png
logo_tif-04.tif

Настоящият проект се реализира благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Интернет страницата не отразява становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието й.

bottom of page