top of page

Оределям се като икономист - практик, стартирал в бизнес, следващ принципите на школата на "човешките взаимоотношения“. С извървян над 20 г. професионален път на развитие от търговският сектор, през строително-инвестиционният бранш, счетоводство и администриране на учебни дейности. Привърженик на ученето през целият живот. С доказани умения за откриване на дефицити от разнообразно естество и намиране на най–ефективните ресурси, средства и методи за тяхното запълване. Инициатор на анкетно проучване и обществено обсъждане в с. Герман, довели до учредяване на НЧ "Професор  Васил Стоилов – 2020“. В момента - председател на читалището.

Работя в сдружение "Фабрика за идеи“ от 6 години и този ми опит ме е срещал с граждански инициативи и организации в България и международни мрежи.

Била съм част и 2 поредни години от PR екипа на София Филм фест.

Имам значителен опит като преводачка от/на английски на текстове и ТВ предавания.

Най-силна страна ми е копирайтингът, синтезирането на послания и истории. Мога да правя ясни връзки и препратки между споделената информация (новина, личен разказ или друго) и ценностите и целите, стоящи зад нея и мисията на организацията. Умея да внасям по-поетичен и мек тон в съдържанието (когато е уместно). Стремя се винаги към автентичност и липса на ефектно преувеличаване.

Имам близо 6 г. опит в писането сферата на социално и културно предприемачество за села и малки населени места, за подобряване на качеството на живота и достъпа до култура в тях и създаването на солидарни връзки между поколенията. Имам задълбочен интерес в теми, свързани с психично здраве (ненасилствена комуникация, хранителни разстройства, вредящи взаимоотношения), здравословно хранене и екология.

Бих опознала нуждите и проблемите на всички кътчета на страната ни, имайки предвид и колко може да се различават условията на живот в много от тях. За момента живея в София, но следя активно и допринасям, когато мога, за инициативи в област Търново.