top of page

Управлявате ли дигиталното присъствие на вашата организация?

Каним ви да попълните анкета за потребителските си нагласи и да участвате в уникален социален бизнес модел 

 

Ще отнеме, не повече от 10 минути

Фондация Impact Drive изпълнява проект DigiComs (Digital Communicators), в рамките на който екипът ни ще разработи бизнес модел, чиято цел е да подготвя експерти с познания както за инструментите и похватите на онлайн комуникацията и дигиталния маркетинг, така и за специфичните потребности на каузите и НПО организациите. Това ще осигури на организациите в обществена полза достъп до квалифицирани експерти - дигитални комуникатори, които да се грижат за дигиталния профил и имидж на организацията и нейното присъствие в онлайн средата и които да наемат когато и за колкото време им е нужно. 

Целта на настоящето допитване е да се събере информация за профила на потребителите (НПО, граждански обединения, социални предприемачи и др.), за да се прецезира моделът и характеристиките на предлаганите услуги.

Digicoms NGO #1.jpg

Информация, относно събираните лични данни на участниците в анкетата

 

Фондация „Импакт драйв“ събира, съхранява и обработва личните данни, които са предоставени във връзка с изпълнение на проект "DigiComs (Digital Communicators) - Развитие на бизнес модел, за овластяване на момичета и млади жени, чрез умения за дигитална комуникация", съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и регламент на ЕС 679/2016.    
За целите на настоящата анкета фондация „Импакт драйв“ събира:
- имейл адрес (автоматично, подавайки анкетата) и пол на участниците;

 

- Данните се събират, за удостоверяване участието ви в провежданата анкета по проекта за анализ на потребителските нагласи, спрямо разработвания модел; 
- Данните се предоставят доброволно от участниците при попълване на анкетата;
- Участниците имат право на достъп, коригиране или заличаване на събраните данни;
- Събраните данни се обработват анонимизирано и ще се използват единствено за целите на проекта, за анализ и определяне на потребителски профили. Анонимизираните данни могат да бъдат предоставени в обобщен вид за отчетни цели на Български фонд за жените по силата договор за безвъзмездно финансиране от 30.07.2018 г. 
- Участниците имат право на уведомяване при предоставяне на данните им на трети лица, извън посочените, правото на възражение срещу обработване на данните им и право на защита пред компетентните държавни органи;
- Участниците могат да се свържат с фондация „Импакт драйв“ на електронна поща  info@impactdraiv.eu във връзка с упражняването на правата си по отношение на предоставените от тях лични данни. В рамките на 1 календарен месец фондация „Импакт драйв“ ще предостави исканата информация. 

bottom of page