top of page

Ива Вардева

Ива Вардева

За мен

Имам дългогодишен опит в корпоративна среда в сферата на закупуването и логистиката. Намирам своето призвание в работата в помощ за хората, като творец, ментор и обучител. Занимавам се с приложни изкуства. Отдадеността ми на каузите, с които съм се ангажирала е моят компас – помага ми да не губя ориентир за истински важните неща в живота, да се развивам като човек и да се опитвам да направя света малко по-добро място.

Сертифициран Монтесори обучител за деца от 0-6 години и в процес на придобиване на квалификация за Монтесори обучител на деца със СОП.

Превенция на хора в потенциално токсични отношения, подкрепа за хора, преминали през насилствена връзка, подкрепа за хора, израстнали в дисфункционална семейна среда, реализиране на жените в професионален и личностен план, арт ментор и учител.

Дигитални компетентности

Дълбоко познаване и опит в работата с уязвими групи. Изграждане и управление на дигитален профил; създаване на комуникационна стратегия и план за реализация; дизайн на съдържанието според целите, каналите и публиките; дигитален сторителинг за постигане на ефективно въздействие; управление на ресурси; реализиране на кампании. Познаване на НПО сектора в България и специфики при комуникиране на каузи и активизъм. Познаване на журналистически принципи за работа с информация; Изявен сериозен потенциал за развитие с фокус върху промотирането на образи и лични истории .

Интереси в НПО сферата

НПО секторът предоставя възможност за среща на граждански активни, отговорни и осъзнати хора да обменят идеи, да вдъхновяват, да внасят и реализират промяна. Вярвам в това.

Моите постижения/портфолио

  • Доброволец, лектор, автор и ментор към фондация Emprove, която работи в подкрепа на жени, преживяли насилие или намиращи се в потенциално токсична връзка.

  • Съ-създател на инициативата "A day to remember” с любезното съдействие на Български фонд на жените.

  • Съ-създател на общността #ЖенитеSurvivors

  • Изработка на детски картини за педиатрични отделения

  • Ментор - доброволец в арт ателие за хора с физически затруднения