top of page

Михаела Ангелова

Михаела Ангелова

За мен

Психолог, Предприемач и Обучител. Бакалавър по Културология и две магистърски степени по Мениджмънт за организационно съвършенство и Психология на здравето. Професионален опит в индивидуални и групови консултации, обучения по личностно развитие. В процес на придобиване квалификация за психотерапевт в Семейна терапия.


Дигитални компетентности

Създаване на съдържание; изработване на комуникационни стратегии и план за управлението им; копирайтинг и комуникиране на чувствителни за определена таргет група теми.

Интереси в НПО сферата

Силата на жени в реализиране на потенциала си в обществото;

Превенция на хора, в потенциална токсична връзка и подкрепа за излизащи от такава;

Емоционално развтие на децата и деликатни теми в родителството;

Младежката заетост;

Социализация и интеграция на младежи с психични проблеми в обществото.

Моите постижения/портфолио

Доброволец съм в органзиация Emprove и създавам статии и обучения за част от събитията, на които се срещаме с жените наживо. Съсъздател на инициативата "A day to remember” с любезното съдействие на Български фонд на жените.

В личната си страница съм създала две виртуални поредици, засягащи чувствителни и значими за обществото теми: #ЛошатаМайка и #ГлаСиГняВ.

Създадох комуникационна стратегия за проект "СкритиЛайкове“, с който да дотигнем до младежи с психични проблеми, които имат нужда от социализация, интеграция и реализация в работна среда.