top of page

Снежана Борисова

Снежана Борисова

За мен

Завърших политология в УНСС, а голямата ми страст са неправителственият сектор и прекрасните смислени инициативи, които се случват чрез него. От 12 години живея в Хасково – слънчев южен град с огромен потенциал, който с моето семейство избрахме за наш дом. От 9 години работя за различни неправителствени организации, а от 2019 година съм управител на Фондация ХАЛО 2019.

Повече от 1 г. съм посветила на това да се информирам от разнообразни източници за нормативната уредба, методите и средствата за финансиране в НПО сектора, както и за дигиталните форми на неговата дейност. За нуждите на стратегическото развитие на НЧ „Професор Васил Стоилов – 2020“ изградих база от знания в областта на комуникацията на каузи и активизъм в онлайн среда, направих стъпки към тяхното прилагане и създавам контакти с организации от неправителственият сектор със сходни на читалищните ценности и идеи.


Дигитални компетентности

Работа и интерес, ориентиран към общностни взаимодействия, чувствителност към организационната комуникация, административен и структуриран подход при развитие на комуникационен план, добро боравене с източници на информация и дигитални инструменти, стриктност и акуратност при боравене със срокове.


Интереси в НПО сферата

НПО секторът е възможност граждански осъзнати и активни хора да запълнят обществено осъзнати дефицити, там където не достигат създадените държавни структури и ресурси. Читалищата са първообраза на НПО сектора в България и именно там се зараждат много от исторически отвърдените революционни идеи дали тласък в развитието на страната. През годините читалищата насърчават и утвърждават духовните ценности, развиват гражданското общество, просветна дейност,образоват и информат.


Моите постижения/портфолио

Обучението за дигитален комуникатор провокира в мен креативно отношение към практически задачи, свързани с комуникациите, прецизирах погледа и отношението си към информацията която излъчвам и от която съм заобиколена. Запознах се със спецификите на комуникационната стратегия и как нейното правилно формулиране и структуриране определя отношението на средата към дейностите на организацията. Познавам силата на емоционалното въздействие чрез сторителинга. Всички знания придобити по време на обучението ще допринесат за подобряване на комуникационният и маркетингов подход на НЧ "Професор Васил Стоилов – 2020“ към осъществяваните дейности.Отчет за дейността на НЧПВС за 2020 г.
.pdf
Download PDF • 588KB