top of page

FUNDRAISING 2.1

подкрепа от индивидуални дарители и кампании за набиране на средства

10 февруари 2018

HOW TO...  ЗА ХОРАТА И ДАРИТЕЛСКИТЕ КАМПАНИИ

 • Знаем ли какво мотивира хората да даряват и подкрепят каузи?

 • Как да достигнем до максимално много хора?

 • Ефективната кампания може да привлече необходимия ресурс към нашата кауза. Но знаем ли, коя е ефективната кампания за нас?

 • Общуваме с публиките си всеки ден, но познаваме ли ги и комуникираме ли качествено с тях?

 • Работим с партньори от всички сектори. Как да ги привлечем да застанат зад нашата кауза?

 • Ежедневно се борим с липсата на човешки ресурс. Можем ли да я преодолеем и да намерим екип за кампания?

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Кои са индивидуалните дарители и как да работим с тях

 • Форми и техники - събития, кампании, crowdfunding и др.

 • Доброволчеството - работа за герои

 • Storytelling и комуникация за НПО

 • Създаване, подготовка и изпълнение на он- и офлайн кампании

 • Трикове и съвети от първо лице

За кого е подходящо:
​​

 • представители на неправителствени организации (всякакви видове организации регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)

 • хора, занимаващи се с каузи

 • граждански обединения и неформални групи

ГРАФИК
  9:15  Регистрация

  9:30  Важни моменти в работата с индивидуалните дарители
10:30  Техники и форми за работа с дарителите
11:30  Доброволчество
12:30  Почивка за обяд

13:30  Storytelling & комуникация
15:00  Различните кампании - теория и практика

16:30  Финансови и административни въпроси при работата с дарители

17:15  край на обучението

DSC_1255_edited.jpg

Теодора Иванова-Вълева

Основател на IVersa, съ-учредител и Председател на УС на фондация "Impact Drive" и Директор партньорства в CSR Bulgaria и експерт в Институт "Отворено общество", пряко отговарящ за дизайна, разработката и управление на проекти и програмен координатор към програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

Повече от 15 години е свързана с разработването и управление на проекти и познава в детайли техните специфики. Работила е с всички видове донори и програми за финансиране, познава различните форми за набиране на финансови средства (fundraising), подготвя стратегии за развитие, планове за набиране на средства на НПО, планове за управление на качеството, стратегия за комуникация и др. Има сериозен опит в управлението на грантови схеми, оценка на програми и проекти, менторство, модериране на събититя и ивент мениджмънт и работа с медии.

Сертифициран обучител е и създава и преподава програми за обучение по темите фъндрейзинг, социално предприемачество, storytelling и комуникация за НПО, европейски и донорски програми за финансиране, управление на проекти.

Вярва и работи за това организациите, които опитват да направят света по-добър, да разполагат с най-добрите знания и умения, които ще им дадат ресурса да постигат целите си успешно.

Какво ме мотивира – промяната, която идва от нас.

20180210_104303_edited.jpg

Дияна Запрянова

Съ-учредител на фондация "Impact Drive" и неин изпълнителен директор,​ Консултант Комуникации и фъндрейзинг

15 годишният ѝ опит в комуникациите се базира на работа с широк спектър от организации в корпоративния сектор, дипломатически представителства и неправителствени организации.  

С проекти в областта на корпоративната социална отговорност се занимава от 2002 г. С тогавашния си работодател БНП ПАРИБА полага основите на първата социална кухня с раздаването на 150 обяда дневно, като набира средствата за тях от партньори и служители на банката. В момента кухнята дарява обяд на 1750 души в София и Варна. 

В следващите години инициира или участва в множество подобни проекти. Била е Директор Развитие във фондация Сийдър, НПО със силен предприемачески дух по отношение на набирането на средства, където е отговаряла за създаване и реализация на стратегията за фондонабиране и развитие на партньорства с донори.    

Вярва, че 99% от фондонабирането е комуникация, или да намериш правилния начин да представиш каузата си, да убедиш хората да повярват в нея и да я подкрепят, а накрая да благодариш и споделиш резултат, от който да се чувстват горди.

20190726_155724_edited_edited.jpg

Жанин Тодорова

Съ-учредител на фондация "Impact Drive" и финансов експерт в НПО с дългогодишен опит

Магистър по икономика и магистър по право със значителен опит. 

Над 25 години работи в областта на финансовото и административно управление на НПО, както и в редица донорски програми като "Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕЕА 2009-2014", където управлява финансовото отчитане на над 200 организации, и програми за повишаване на капацитета на НПО,
Богатият опит и експертиза на Жанин включват още финансово управление на иновативни технологии, разработване на документация във връзка с инвестиционни намерения на чуждестранни инвеститори. 
Сертифициран експерт бизнес оценяване е и консултант по програма ФАР за управление и повишаване конкурентноспособността на малки и средни предприятия, както и сертифициран експерт в областта на обществените поръчки.

DSC_0306
DSC_0323
DSC_0347
DSC_0305
DSC_0332
DSC_0302
DSC_0315
DSC_0343
DSC_0348
DSC_0342
DSC_0311
DSC_0333

Снимки от 12 юни 2017

bottom of page