top of page
  • Снимка на автораТеодора Иванова

Среща на социалните цели, предприемачеството и разнообразието или просто потапяне в промяната


DIVERS - група смели младежки работници, които копнеят да се задълбаят в социалното предприемачество, целят да създават решения за младите хора, изложени на риск от изключване. Много устойчиви на екстремни горещи вълни, бубулечки и ефективни дори след продължителни партита.


Проектите по програма Еразъм + имат тази способност да събират различни хора, да ги потопят в разнообразие от приключения за кратко време и да ги превърнат в добри приятели и партньори.

Конна езда, изграждане на мостове, крачки напред, Икигай, стъпване в чужди обувки, сутрешни упражнения, изследване на разнообразието, плетене на една кука с местните баби, обсъждания, крака във водата, споделяне, туризъм, картографиране на социални предприятия, създаване на прототипи, разпитване на потенциални клиенти, разработване решения, овладяване на индийски танци, представяне на провалите, моделиране на бизнес идеи, презентиране, състезание, ядене на местна храна, преодоляване на страха, срамежливостта и езиковите трудности, мотивиране и тази огромна диня - можете ли да си представите това само за 6 дни. Поразително е, но и толкова удовлетворяващо.


Участниците

Това лято проектът SoDivers събра участници от 11 националности, представляващи 8 държави. В нашата карта на националностите имахме Пакистан, Индия, Египет, Португалия, Белгия, Полша, Италия и балканските страни – Гърция, Словения, Румъния и България. Ситуацията с Covid попречи да пристигнат участниците ни от другите две партньорски страни - Испания и Великобритания и те се присъединиха към нас виртуално за някои части от обучението. Разнообразието и ролята на обучавщите се даде възможност за сътрудничество между опитни професионалисти от НПО и младежки работници, както и организационни доброволци, които са студенти в области като икономика, социални науки, медицина и фармация, фрийлансери и начинаещи предприемачи, дизайнери, корпоративни специалисти - всички те работещи с младежи в риск, активисти за приобщаване и равнопоставеност и искащи да променят света.


Треньорите

Екипът беше фантастичен; Отдаден, запознат, енергичен и професионален


Теодора Иванова (България) (водещ обучител) с над 20 години работа в дизайна, управлението и воденето на обучителни модули и програми и с опит в обучение за различни целеви групи и теми като набиране на средства, социално предприемачество, BMC, комуникации, краудфандинг, проекти дизайн и управление; разнообразие и приобщаване, кариерно ориентиране за млади хора в риск. Като ръководител на проекта и обучителния екип, тя организира работата на обучителите и ръководи подготовката на съдържанието и методологията. Тя представи основната част от темите в курса по социална икономика и инструментите, свързани с развитието на предприемаческите идеи (стойностно предложение) и бизнес модела.

Анита Джоунс (България) е експерт с опит в разработването и провеждането на младежки дейности и обучение в областта на неформалното образование, активното гражданство, междукултурния диалог, доброволчеството и младежкото участие. Със сериозен опит в работата с млади хора от уязвими групи, програми за кариерно развитие и интегриране в работната среда на младежи от ромски произход. Анита е специалист по групова динамика, рефлексия и сензорно обучение за ефективна комуникация, междуличностно разбиране и емпатия и в това си качество планира и организира инструментите и всичко свързано с груповата динамика, модулите за обратна връзка и саморефлексията. Тя изнесе и лекциите за многообразието и включването.

Ивелина Гаджева (България) е приобщаващ дизайнер и специалист по дизайнерско мислене, креативност, разработване на услуги, проекти и програми за хора с различни потребности. Притежавайки солиден опит в работата с млади и уязвими хора, тя ръководи модулите за креативност, генериране на идеи, дизайнерско мислене и прототипиране, както и специалните дейности, посветени на изграждането на емпатия и преживяването за "влизане" в обувките на другите.

Мариакиара Бара (Полша) допълни екипа със своя опит в младежки проекти, доброволчество, обмен и представи на участниците рамката на младежките програми на Европейския съюз през текущия програмен период.


Целта на проекта The project goal

Основната цел на SoDivers e развиването на компетентностите на младежките работници и НПО екипите в областта на социалното предприемачество като вариант за осигуряване на равнопоставеност и заетост за младежите и финансовата стабилност на гражданските организации. Обучителният курс цели да екипира младежките работници, работещи с младежи от уязвими групи, с нужните компетентности да инициират, развиват и управляват социален бизнес или да подкрепят своите целеви групи в тази дейност.


Обучението

Практическо приложимо и “по мярка” спрямо обучителните нужди на гражданските специалисти. Обучителният курс представи структурирано набор от понятия, принципите и процесите на социалната икономика, примерите от практиката, стъпките в развиването на модела на социалното предприемачество и умения за прилагане на редица техники и инструменти, както и предостави възможност за практическо отработване на наученото.


Хареса ми процеса, не ми беше скучно, както и на бях прекалено уморена. Успах да науча доста, дори при тези луди горещини.

Първата част от програмата насочи участниците по пътя на трансформацията от индивид в група. Времето беше посветено на преодоляване на комуникационните бариери, самонаблюдение, опознаване на личната мотивация и сила, страсти и планове, както и нашите надежди и страхове.

Let's start together (откриване) - представянето и игрите за опознаване позволиха да се практикуват и подобрят уменията за презентация, говорене пред публика и разчупване на бариерата за общуване на чужд език.

Social construction (социална конструкция) – подобрено бе разбирането за фините различия, които могат да дойдат от „грешки в превода“, работата в екипи и работата по вземане на решения, както и себерефлексията във връзка с назоваването и разкриването на собствените страхове и основни очаквания.

Overcoming communication differences - сесията бе ключова за разбирането на различията. Участниците подобриха уменията си за общуване с други култури и за наблюдение на ценностите и културните характеристики „под“ и „над“ повърхността, включително норми за поведение базирано на пола, разбиранията и сексуалната ориентация.

Self-assessment tools - участниците се запознаха с някои основни методи за даване на конструктивна обратна връзка и се научиха как да си задават въпроси за саморефлексия от деня, както и техники как да преодоляват негативните емоции и преживявания от деня и да ги интегрират в себе си (по един положителен начин).

Потопихме се по-дълбоко и проучихме разбиранията си за характера на социалните предприемачи, както и готовността на участниците да бъдат такива. В активна дискусия, примери от живия живот и през преживяването IKIGAI завършихме нашето проучване и изпратихме деня като нетърпеливи бъдещи променотворци, бързащи да откриват следващите възможности за социален бизнес.

Втория ден ни поведе в изследване на концепцията, историята и реалностите на социалната икономика като направихме представяне и дадохме примери за многото аспекти на екосистемата на социалните предприятия. По-късно се потопихме в изучаването на личните ни неосъзнати пристрастия и житейски пътища, предизивквайки способността ни за емпатия - младежите си дадоха по-добра представа за техния старт и моментната позиция в живота, какво е довело до това, какво им е помогнало и какво- попречило. Тази част от обучението докосна особено дълбоко някои от участниците и групата като цяло. От една страна се подобри тяхното разбиране за понятия като несъзнавани пристрастия, привилегия, стереотипи, предразсъдъци, микроагресия, включване. Това беше важна основа за следващите сесии, свързани с развитието на емпатия и поставяне „в обувките на другия“, което пък ще им помага в работата с техните младежи и групи в неравностойно положение.

От друга страна допълнителната кохезия и подкрепата на групата за по-уязвимите участници помогна за по-доброто разбиране на различията, както и за утвърждаване на собствената стойност и самочувствие на нас, като отделни индивиди.

Във вечерната активност "Dine into my shoes", участниците се потопиха (като използваха различни приспособления - обработени очила, за да намалят виждането, монети върху пръстите, имитирайки артрит, заглушаващи звуците слушалки и т.н.) в усещанията и дневната рутина на хора, с различни физически увреди. Така имаха възможност да възприемат емпатията и важността на разбирането на различията.

Най-много харесах предизвикателството, което ни накара да носим различни очила по време на вечерята, които бяха променени, за да симулират различни зрителни проблеми, болести и дори слепота. За всеки от нас тази дейност беше объркваща, но ни накара да разберем хората, които живеят по този начин всеки ден.

От този момент ние стъпихме по пътя на променотворците, следвайки циклите наблюдение-генериране на идея-създаване-валидиране-моделиране-оценка на идеите за социално предприемачество. Генерирането на идеите стъпва върху техниките на дизайн мислене, включващ дизайн/дизайн за всички/универсален дизайн, креативност. Включващият дизайн използва човешкото многообразие, като двигател и източник за намиране на иновативни решения, а т.н. дизайн за всички е стратегия за идентифициране, откриване на предизвикателства, които да бъдат решени. На следващия етап креативния процес позволява да разработим нови пътища и да поставим под въпрос съществуващите си решения , както и да създаваме бизнес стратегия с добавена стойност. Изпробвайки инструменти и методи за генериране на идеи и опознавайки практически инструменти и за развихряне на въображението, създаване на нови идеи и концепции помогна да натрупаме умения за това как да намираме решения за „хора“, а не за „консуматори“. Част от представените модели включваха: mind mapping (метод разработен от Anthony Peter "Tony" Buzan), The checklist (разработен от Alex Osborne), s.c.a.m.p.e.r. (от Bob Eberle), Six thinking hats (от Edward de Bono). С тях денят ни отведе до град Банско където участниците влязоха в реалния свят, впускайки се сред местните хора и опитвайки да открият някоя тяхна тайна. В непланирана добавена стойност на учебната визита се оказаха придобитите умения за плетене на една кука и хладните води на басейна.

През следващите дни се потопихме в процеса на създаване и развиване на решенията. Стъпка по стъпка усвоихме набора от инструменти за бизнес моделиране на Strategyzer, разработен от Александър Остервалдер и Ив Пиноа. Започвайки със създаването на стойностния модел (Value Model) от дефинирането на профилите на клиентите (customers profiles) до предоставянето на решения за техните задачи, болки и придобивки, отчитайки разликите между клиентите и бенефициентите, нашите участници създадоха стойностната карта (the value map) на някои обещаващи решения в различни области - включване на момичета мигранти, иновативна психологическа подкрепа за пристрастени младежи, нов модел за преодоляване на предизвикателствата при заетостта и предотвратяване на прегарянето, достъпно онлайн обучение за глухи студенти.

Процесът продължи с прототипиране на решенията и набор от опции за тестване на възможни решения – както продукти, така и услуги. Прототипирането се изразява в практическа визуализация на иначе абстрактна идея с цел събиране на обратна връзка и е бърз начин да се тестват различни аспекти като например – използваемост, разбиране на концепция, начини на употреба и т.н. Валидирайки своите решения, екипите продължиха на следващия ден с проучването и разработването на своята бизнес канава (Business Model Canvas-ВМС) – завършвайки всички девет блока, като по този начин създаваха реалистичен бизнес модел на своите решения за социално предприемачество. BMC е просто решение, което позволява да се визуализира и предоставя лесен практически инструмент за разбиране, проектиране и прилагане на нов бизнес модел. Стойностното предложение (the Value proposition Canvas) е структурен елемент на BMС, който се фокусира върху основните градивни елементи на канавата - профил на клиента и стойностно предложение.

Добавихме още напрежение и по-голяма близост с реалността, треньорския екип създаде симулация на състезание за осигуряване на социални инвестиции, което накара екипите да представят своите идеи и да се състезават за финансиране на разработените от тях бизнес модели. Подобно на истинско състезание, бяха положени много усилия, емоциите бяха високи и екипите инвестираха в развиване на умения за представяне и защита на своите идеи. Резултатът беше много близък и два отбора си поделиха победното място.

Важна част от нашето пътуване бяха инструментите и ежедневната рутина за рефлексия. В края на всеки ден завършвахме с кръгче за рефлексия и обратна връзка, където всеки можеше да зададе допълнителни въпроси за изясняване, да сподели за себе си и от деня, както и заедно обсъждахме кои нови знания и компетентности са били представени и развити през този ден. Поради дълбоко преживелищния характер на някои от активностите, тези кръгчета бяха много важни за затваряне на процеса от деня и извличане на позитивните преживявания. Някои от използваните методи за рефлексия бяха индивидуални разговори, групова рефлексия, саморефлексия – цветен зар с въпроси, карти за саморефлексия и self-coaching, разработени специално за тренинга, постер с въпроси за деня, карти Dixit; три големи постера на стената, където участниците можеха анонимно да пишат какво им харесва, какво искат да се подобри и за какво са благодарни; кутия за „негативи“ – тя остана празна до края на обучението и я използвахме като инструмент, за да намалим напрежението и тревожността на младежите преди финалните им презентации в състезанието за социално предприемачество последния ден когато всеки написа някакво свое голямо притеснение, събрахме ги и ги хвърлихме в кутията; лепенки за позитивни послания и утвърждаване към колегите (какво са научили един от друг, какво харесват у другия и т.н.).


Сесиите за рефлексия бяха добър избор за този проект. Харесами ми тази идея. Това ми помогна да осъзная наученото през деня.

Отделно, обучителите имаха и индивидуални разговори и разговори в по-малки групи, за да подпомогнат процеса на учене и обратна връзка, където е нужно, дебрифинг с конкретни въпроси, които да подпомогнат наученото от презентацията или активността, да затвърдят основните представени понятия, както и да дадат възможност на обучителите да получат обратна връзка.

Допълнителна добавена стойност към обучението бяха двете специални вечерни активности на Организационния панаир и FuckUp вечер, които предоставиха пространство за споделяне на идеи, текуща работа и проблеми, с които се занимават младежките работници, както и възможността да споделят неуспехите и да се поучат от тях. Последното е особено ценено в предприемаческата среда, тъй като освен всичко друго тренира нагласата и способността да се справяте бързо с лошия опит, да се учите от него и да продължите напред, като не се подавате на депресия и прегарянето.


Обучението в цифри и постижения

10+

техники за самооценка, наблюдение и рефлексия

5+

техники за наблюдение и оценка на нуждите

7+

техники за дизайн, креативност и създаване на решения

10+

техники за прототипиране

5+

техники за прототипиране

the

Value Proposition Model

​the

Business Model Canvas

Създадохме карта на социалната икономика на SoDivers и разгледахме над 30 примера и модела за социален бизнес

Предизвикахме се да видим и съпоставим гледните си точки, да съпреживеем другите и да излезем от комфортната си зона

Прегледахме познанията си за равенство, равнопоставеност и включване,

Оценихме собствените си стереотипи и житейски път

Обсъдихме и споделихме най-големите си провали

Състезавахме се за най-добрия бизнес модел


Резултатите


Програмата и сесиите бяха много полезни и важни за моята бъдеща работа, която се надявам да имам. Помогна ми да развия ново мислене и начини на действие.

Обучението предостави на участващите младежки работници необходимите компетенции за иницииране, развитие и управление на социален бизнес или за подкрепа на целевите групи в тази дейност. Обучените специалисти вече имат знанията, уменията и самочувствието да влязат в света на бизнеса и да използват предприемачески инструменти и терминология. Нещо повече, обучението им даде мотивация и цел да съчетаят бизнес технологиите с гражданската мисия и да създадат правилното отношение към „правенето на пари“ и инвестирането им в дългосрочен план в променящи се животи. Проектът ги свързва със съмишленици и отваря вратата към нови решения.

От обратната връзка в края на обучението, както и последващото общуване във Фейсбук групата на участниците се вижда, че те успяха да създадат връзки и приятелства, които са предпоставка и за развиване на партньорства в тяхната работа по-нататък.

Дизайнът на обучението даде на участниците много практически инструменти и насоки за развитие на конкретни предприемачески идеи, но същевременно беше свързан и с личностна работа за развиване на емпатия, толерантност, креативност и приемане на различията и работа към включващо общество. Всичко това дава добри предпоставки за тяхното развитие в бъдеще в сферата на социалните иновации и предприемачество. За нас бе много интересно да наблюдаваме процеса на участниците и как в края на обучението тези от тях, които бях по-бизнес и икономически настроени, се обърнаха навътре към себе си и изследваха собствените си ценности и идеи за социални проекти. А онези, които не бяха бизнес ориентирани, видяха нов хоризонт за развитие пред себе си и как така биха имали много по-голямо влияние и въздействие. Ценно е да отбележим думите на един участник от Унгария, но роден в Пакистан:


Винаги съм вярвал, че в мен нещо иска да промени света и сега виждам, че мога да го направя и може всичко да е за по-добро.

Мястото и нашите домакини.. конете, реката

Голям принос за нашето приключение беше околността, която не само ни осигури безопасно място и много възможности за сесии на открито, но и ни зареди с прохладните води на реката в екстремните летни горещини, множеството малки пътеки за изследване и отпускане между натоварените сесии, здравословната храна и грижовната баба, която я приготви и най-вече нашите приятели, конете, коитони гостуваха всеки следобед, дарявайки приятелство и добро настроение.
57 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page