• Теодора Иванова

Среща на социалните цели, предприемачеството и разнообразието или просто потапяне в промяната


DIVERS - група смели младежки работници, които копнеят да се задълбаят в социалното предприемачество, целят да създават решения за младите хора, изложени на риск от изключване. Много устойчиви на екстремни горещи вълни, бубулечки и ефективни дори след продължителни партита.


Проектите по програма Еразъм + имат тази способност да събират различни хора, да ги потопят в разнообразие от приключения за кратко време и да ги превърнат в добри приятели и партньори.

Конна езда, изграждане на мостове, крачки напред, Икигай, стъпване в чужди обувки, сутрешни упражнения, изследване на разнообразието, плетене на една кука с местните баби, обсъждания, крака във водата, споделяне, туризъм, картографиране на социални предприятия, създаване на прототипи, разпитване на потенциални клиенти, разработване решения, овладяване на индийски танци, представяне на провалите, моделиране на бизнес идеи, презентиране, състезание, ядене на местна храна, преодоляване на страха, срамежливостта и езиковите трудности, мотивиране и тази огромна диня - можете ли да си представите това само за 6 дни. Поразително е, но и толкова удовлетворяващо.


Участниците

Това лято проектът SoDivers събра участници от 11 националности, представляващи 8 държави. В нашата карта на националностите имахме Пакистан, Индия, Египет, Португалия, Белгия, Полша, Италия и балканските страни – Гърция, Словения, Румъния и България. Ситуацията с Covid попречи да пристигнат участниците ни от другите две партньорски страни - Испания и Великобритания и те се присъединиха към нас виртуално за някои части от обучението. Разнообразието и ролята на обучавщите се даде възможност за сътрудничество между опитни професионалисти от НПО и младежки работници, както и организационни доброволци, които са студенти в области като икономика, социални науки, медицина и фармация, фрийлансери и начинаещи предприемачи, дизайнери, корпоративни специалисти - всички те работещи с младежи в риск, активисти за приобщаване и равнопоставеност и искащи да променят света.


Треньорите

Екипът беше фантастичен; Отдаден, запознат, енергичен и професионален


Теодора Иванова (България) (водещ обучител) с над 20 години работа в дизайна, управлението и воденето на обучителни модули и програми и с опит в обучение за различни целеви групи и теми като набиране на средства, социално предприемачество, BMC, комуникации, краудфандинг, проекти дизайн и управление; разнообразие и приобщаване, кариерно ориентиране за млади хора в риск. Като ръководител на проекта и обучителния екип, тя организира работата на обучителите и ръководи подготовката на съдържанието и методологията. Тя представи основната част от темите в курса по социална икономика и инструментите, свързани с развитието на предприемаческите идеи (стойностно предложение) и бизнес модела.

Анита Джоунс (България) е експерт с опит в разработването и провеждането на младежки дейности и обучение в областта на неформалното образование, активното гражданство, междукултурния диалог, доброволчеството и младежкото участие. Със сериозен опит в работата с млади хора от уязвими групи, програми за кариерно развитие и интегриране в работната среда на младежи от ромски произход. Анита е специалист по групова динамика, рефлексия и сензорно обучение за ефективна комуникация, междуличностно разбиране и емпатия и в това си качество планира и организира инструментите и всичко свързано с груповата динамика, модулите за обратна връзка и саморефлексията. Тя изнесе и лекциите за многообразието и включването.

Ивелина Гаджева (България) е приобщаващ дизайнер и специалист по дизайнерско мислене, креативност, разработване на услуги, проекти и програми за хора с различни потребности. Притежавайки солиден опит в работата с млади и уязвими хора, тя ръководи модулите за креативност, генериране на идеи, дизайнерско мислене и прототипиране, както и специалните дейности, посветени на изграждането на емпатия и преживяването за "влизане" в обувките на другите.

Мариакиара Бара (Полша) допълни екипа със своя опит в младежки проекти, доброволчество, обмен и представи на участниците рамката на младежките програми на Европейския съюз през текущия програмен период.


Целта на проекта The project goal

Основната цел на SoDivers e развиването на компетентностите на младежките работници и НПО екипите в областта на социалното предприемачество като вариант за осигуряване на равнопоставеност и заетост за младежите и финансовата стабилност на гражданските организации. Обучителният курс цели да екипира младежките работници, работещи с младежи от уязвими групи, с нужните компетентности да инициират, развиват и управляват социален бизнес или да подкрепят своите целеви групи в тази дейност.


Обучението

Практическо приложимо и “по мярка” спрямо обучителните нужди на гражданските специалисти. Обучителният курс представи структурирано набор от понятия, принципите и процесите на социалната икономика, примерите от практиката, стъпките в развиването на модела на социалното предприемачество и умения за прилагане на редица техники и инструменти, както и предостави възможност за практическо отработване на наученото.


Хареса ми процеса, не ми беше скучно, както и на бях прекалено уморена. Успах да науча доста, дори при тези луди горещини.

Първата част от програмата насочи участниците по пътя на трансформацията от индивид в група. Времето беше посветено на преодоляване на комуникационните бариери, самонаблюдение, опознаване на личната мотивация и сила, страсти и планове, както и нашите надежди и страхове.

Let's start together (откриване) - представянето и игрите за опознаване позволиха да се практикуват и подобрят уменията за презентация, говорене пред публика и разчупване на бариерата за общуване на чужд език.

Social construction (социална конструкция) – подобрено бе разбирането за фините различия, които могат да дойдат от „грешки в превода“, работата в екипи и работата по вземане на решения, както и себерефлексията във връзка с назоваването и разкриването на собствените страхове и основни очаквания.

Overcoming communication differences - сесията бе ключова за разбирането на различията. Участниците подобриха уменията си за общуване с други култури и за наблюдение на ценностите и културните характеристики „под“ и „над“ повърхността, включително норми за поведение базирано на пола, разбиранията и сексуалната ориентация.

Self-assessment tools - участниците се запознаха с някои основни методи за даване на конструктивна обратна връзка и се научиха как да си задават въпроси за саморефлексия от деня, както и техники как да преодоляват негативните емоции и преживявания от деня и да ги интегрират в себе си (по един положителен начин).

Потопихме се по-дълбоко и проучихме разбиранията си за характера на социалните предприемачи, както и готовността на участниците да бъдат такива. В активна дискусия, примери от живия живот и през преживяването IKIGAI завършихме нашето проучване и изпратихме деня като нетърпеливи бъдещи променотворци, бързащи да откриват следващите възможности за социален бизнес.

Втория ден ни поведе в изследване на концепцията, историята и реалностите на социалната икономика като направихме представяне и дадохме примери за многото аспекти на екосистемата на социалните предприятия. По-късно се потопихме в изучаването на личните ни неосъзнати пристрастия и житейски пътища, предизивквайки способността ни за емпатия - младежите си дадоха по-добра представа за техния старт и моментната позиция в живота, какво е довело до това, какво им е помогнало и какво- попречило. Тази част от обучението докосна особено дълбоко някои от участниците и групата като цяло. От една страна се подобри тяхното разбиране за понятия като несъзнавани пристрастия, привилегия, стереотипи, предразсъдъци, микроагресия, включване. Това беше важна основа за следващите сесии, свързани с развитието на емпатия и поставяне „в обувките на другия“, което пък ще им помага в работата с техните младежи и групи в неравностойно положение.

От друга страна допълнителната кохезия и подкрепата на групата за по-уязвимите участници помогна за по-доброто разбиране на различията, както и за утвърждаване на собствената стойност и самочувствие на нас, като отделни индивиди.

Във вечерната активност "Dine into my shoes", участниците се потопиха (като използваха различни приспособления - обработени очила, за да намалят виждането, монети върху пръстите, имитирайки артрит, заглушаващи звуците слушалки и т.н.) в усещанията и дневната рутина на хора, с различни физически увреди. Така имаха възможност да възприемат емпатията и важността на разбирането на различията.

Най-много харесах предизвикателството, което ни накара да носим различни очила по време на вечерята, които бяха променени, за да симулират различни зрителни проблеми, болести и дори слепота. За всеки от нас тази дейност беше объркваща, но ни накара да разберем хората, които живеят по този начин всеки ден.