top of page

Фондонабиране

Индивидуална сесия

  • 1
  • 65 български лева
  • с предварително уговорка

Описание на услугата

Едночасова сесия, която да ви въведе в темата за фондонабиране и да ви зададе правилните въпроси. Целта е да установите къде се намирате, да заложите първоначална цел и да планирате пътя до нея. Би била полезна за хора, които планират да се занимават с каузи или вече го правят, представляват регистрирано сдружение или фондация или пък неформално гражданско образование, както и за стартиращи социални бизнеси.


Политика за анулиране

Ние ценим вашето и нашето време. При необходимост да отложите срещата или да я отмените, моля бъдете коректни и ни информирайте навреме. Най-добре е да знаем от предни ден или до 4 часа преди уговорения час. При извънредни обстоятелства може да ни сигнализирате и на телефон 0898496132. Благодарим!


Данни за контакт

+ 359.898.496132

info@impactdrive.eu

ул. „Ярослав Вешин“ 63, Sofia, Bulgaria


bottom of page