top of page
1.png

Кратка информация за проекта


Име:

Youth Changemakers

Продължителност: 12 месеца (02.2022-01.2023)
Програма: 
Еразъм+ на Европейския съюз

Финансиране: 60 000 евро

Координатор: Fundacja Wyobraz Sobie, Полша

Партньори:

Фондация ИМПАКТ ДРАЙВ (България), Association for increasing economic and cultural development "Cooperation" Bitola  (Северна Македония), International Alliance for Cultural Relations (Унгария)


 

Цели на проекта

11. Повишаване и задълбочаване ентусиазма на младите хора да се ангажират в своите общности и да изградят мотивация за активно гражданско участие и вярване, че промяната е възможна (особено в конкекста на пандемичната апатия)

2. Подготовка на младите хора да действат като социални лидери и лидери на промяната в своите общности

3. Развитие на уменията на младите хора, вкл. по отношение на меките умения - комуникация, работа в група, загриженост, емпатия, творчество

4. Осъществяване на социални проекти от младите хора в техните местни общности с подкрепата на местните партньорски организации

5. Събуждане на инициативността и предприемаческия дух в младите хора с фокус върху социалното предприемачество

6. Развитие на компетенциите на партньорските организации да подкрепят младите хора

7. Старт на развитието на международно сътрудничество за развитие между партньорските организации, изграждане на отношения между тях, опиращи се на доверие и уважение

logosbeneficaireserasmusleft_bg_0.jpg

Проект Youth Changemakers

Международният проект YOUTH CHANGEMAKERS включва поредица от дейности, насочени към овластяване на младите хора и развитие на техните умения с фокус върху тези за осъществяване на положителна промяна в местните общности и социално предприемачество. 

Домакините от Полша организират две обучения - през пролетта и есента на 2022 г., а всички партньори се ангажират да осигурят менторство и подкрепа на участниците за разработване, развитие и осъществяване на техните идеи за промяна в съответните им общности. Съгласно първоначалния план на проекта двете обучения трябваше да се проведат през пролетта и есента на 2022 г. (от 6 до 12 април и от 28 септември до 04 октомври), но заради въвличане на водещата организация в неотложни хуманитарни дейности предстои промяна на графика. 

Обучителен курс Changemaker Course 1, Краков, Полша

  • въведение в концепцията на changemaking

  • запознаване с вдъхновяващи истории на двигатели на промяната от целия свят 

  • развитие на умения за работа по посока постигане на промяна (работа в екип, емпатия, комуникация, лидерство и др.)

  • планиране на социални проекти, които да се осъществят в съответните местни общности.

 

Обучителен курс Changemaker Course 2, Краков, Полша

  • оценка на осъществените в местните общности проекти

  • как да промотираме социалните си проекти и да въвличаме повече хора: сътрудничество с медиите и въведение в ораторските умения

  • как да търсим сподвижници и да изграждаме трайни отношения с тях 

  • как да привличаме ресурси за социални проекти

  • въведение в социалното предприемачество – може ли нашият социален проект някой ден да прерасне в социален бизнес?

 

Българските участници следва да са млади хора на възраст от 18 до 30 г., умеещи да работят на английски и със своя идея за социална промяна, както и с мотивация да работят за нейното развитие и осъществяване. 

 

Очакваме оповестяване на точните дати на провеждане на двете обучения, след което ще публикуваме официална обява за набиране на участници. 
 

bottom of page