top of page

пн, 08.07

|

Google Meet

Устойчиви организации: индивидуални консултации

Серия от обучения, консултантска и/или менторска помощ, които следват процеса на финансиране в BIRDs in BG и целят да предоставят точната подкрепа, в точния момент на професионалистите в гражданския сектор.

Устойчиви организации: индивидуални консултации
Устойчиви организации: индивидуални консултации

Час и място

08.07.2024 г., 10:00 ч. Гринуич+3 – 20.09.2024 г., 17:00 ч. Гринуич+3

Google Meet

За събитието

Impact HUB се фокусира върху способността на гражданските организации да предлагат решения, нови идеи и подходи към съвременните обществени проблеми. След проведените оценка на нуждите и уъркшоп Устойчиви организации, затваряме кръга на подкрепа към екипите на организациите, изпълняващи грантови договори по програма „Мисия: Възможна“, със серия от консултации, които да продължат усилията в установяване на здрави и устойчиви практики в стратегическото и оперативното управление.

Параметри на консултантската подкрепа

 • Право на консултации, имат екипите на организации, изпълняващи грантови договори по програма „Мисия: Възможна“. Подходящо е участието на изпълнителни директори/председатели, така и за членове на екипите им и ключови оперативни роли в екипа. 
 • За участие в настоящата серия от консултации, екипите на организациите, следва да са участвали в предварителната оценка на нуждите, проведена през месец април тази година и да са попълнили въпросника.
 • Всяка организация има право на до 5, едночасови срещи с избран консултант/консултанти. Препоръката на екипа ни е, да се фокусирате в 1 - 2 области (консултанти), за да имате време да разгърнем подкрепата и да проведем серия от срещи в, избраната област.
 • Срещите с консултанти ще се провеждат онлайн, по предварително договорен график в периода 8 юли - 20 септември 2024 г.

Кандидатстване и провеждане на консултантска подкрепа

 • Заявка за консултант става при попълване на регистрационния формуляр в това събитие. В заявката, следва да се опише конкретен казус/и и конкретните нуждите на организацията (пример, имаме нужда от: определяне на стратегическите приоритети за 2025 г.; изработка на организационна структура и разпределяне на функции и роли; комуникационно планиране; изработка на процеси за работа и т.н.). Целта е консултантите, предварително да имат достатъчно конкретика, която заедно с оценката на нуждите, да помогне за насочена и практическа помощ от наша страна. 
 • Всяка организация може да зададе до 3 от посочените теми и да получи максимум до 5 часа консултантска  подкрепа.
 • Въз основа на предоставената информация от Вашата организация, нашият екип ще ви предложи консултант с опит и портфолио по зададените теми.  

График  на срещите

 • Въз основа на получените заявки ще се изготви график, който ще се съгласува с вас и след потвърждение ще получите линкове и Google Calendar покана със слотове за конкретните срещи с консултант. 
 • Impact Drive уведомява и стикова срещите на консултантите и организациите. Координаторът изпраща напомняне до консултантите и участниците, един ден преди провеждането на срещата. Организира и координира срещите между консултантите и участниците при необходимост от промени. Промяна за часа е възможна само при предварително уведомление, направено най-малко 4 дни предварително и с възможност на консултанта за промяна на часа.
 • Неявяване на среща от страна на представители на организациите (освен при форсмажорни обстоятелства) води до загуба на този час. При две непроведени срещи, организацията ще отпадне от програмата за консултантска подкрепа. 

 Можете да се запознаете с профила на консултантите ТУК

 

Участието в консултациите не гарантира получаване на финансиране и не е свързано с оценката на апликационните форми. 

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Билети

 • Заявка за участие

  Приканваме ви да се запишете веднага с оглед подготовка на график и не по-късно от 10 юли 2024 г. В допълнение, моля да ни уведомите, ако имате специфични нужди и затруднения, за да осигурим достъп до консултациите.

  0,00 лв.
  Продажбата приключи

Общо

0,00 лв.

Споделете това събитие

bottom of page